Hlasování per rollam – návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů se společností EKO-PF s.r.o.

Starostové členských obcí hlasují ve čtvrtek 30.03.2023 v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. o schválení návrhu dodatkuk č. 5 ke smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů se společností EKO-PF s.r.o. Návrh usnesení č. VH/30/03/2023: Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o spolupráci při likvidací odpadů mezi svazkem a společností EKO-PF s.r.o. se sídlem Hlincová Hora 60, 373 71, IČ: 62525816, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je poskytování služby od roku 2023 bezplatně, a rozhodla jeho uzavření schválit. Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko pověřuje předsedu svazku k jeho podpisu.…

Číst dále…

Pozvánka na jednání VH svazku dne 9. 3. 2023

Vážená paní, vážený pane, dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná ve čtvrtek 9. března 2023 od 9.00 hodin v Kulturním domě v Petrovicích, čp. 80. Program: Zahájení, schválení programu Vyjádření ke stávající odpadové legislativě a žádost o její změnu Novela zákona o obcích a připomínka DSO v rámci připomínkového řízení ve spolupráci s PK  Projekt „Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území“ (OLEK) Personální obsazení kanceláře svazku s účinností od 1.5.2023 Společné projekty svazku Energetický management DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko Odborné poradenství DSO MSL v roce 2023 Hospodářská činnost svazku Přehled projektů Dotace…

Číst dále…

Hlasování per rollam – návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů se společností EKO-PF s.r.o.

Starostové členských obcí hlasují v pondělí 23. ledna 2023 v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. o schválení návrhu dodatkuk č. 4 ke smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů se společností EKO-PF s.r.o. Návrh usnesení č. VH/23/1/2022: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci při likvidací odpadů mezi svazkem a společností EKO-PF s.r.o. se sídlem Hlincová Hora 60, 373 71, IČ: 62525816, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úprava počtu kusů zapůjčených nádob na olej o objemu 240 l z důvodu ukončení členství obce Čenkovice ve svazku, a…

Číst dále…

Hlasování per rollam – dodatek č. 1 a 2 ke smlouvě o zřízení pověřence

Starostové členských obcí hlasují v době od 22. 12. 2022, 7.00 hod. do 15.00 hod. o schválení dodatků č. 1 a 2 smlouvy o zřízení funkce pověřence, vše v souvislosti se zrušením registrace svazku k DPH s účinností od 21. 12. 2022. Návrh usnesení č. VH/22/12/2022: Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů mezi svazkem a Mateřskou školou Albrechtice se sídlem Albrechtice 131, IČO 70993513, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna výše odměny za výkon funkce pověřence s ohledem na zrušení registrace DSO k…

Číst dále…

Hlasování per rollam – Dodatek č. 5 k zakladatelské smlouvě, nové stanovy svazku, rozpočtové opatření svazku č. 4/2022

Starostové členských obcí hlasují v době od pondělí 19.12.2022, 7.00 hod. do úterý 20.12.2022, 15.00 hod. o schválení dodatku č. 5 k zakladatelské smlouvě, nových stanov, účinných od 1.1.2023, vše v souvislosti s ukončením členství obce Čenkovice ve svazku k 31.12.2022, a dále o schválení rozpočtového opatření svazku č. 4/2022. Návrh usnesení č. VH/20/12/2022/1: Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko bere na vědomí, že zastupitelstva všech členských obcí svazku projednala na svém veřejném zasedání návrh dodatku č. 5 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 20.12.2012, jehož předmětem je ukončení členství obce Čenkovice v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko k…

Číst dále…

Hlasování per rollam – rozpočtové opatření svazku č. 3/2022

Starostové členských obcí hlasují ve čtvrtek 13. 10. 2022 v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. o schválení následujícího rozpočtového opatření svazku č. 3/2022: Návrh usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje rozpočtové opatření svazku č. 3/2022, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.“ Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:PRO: 14ZDRŽEL SE: 0PROTI: 0 Usnesení bylo přijato. Hlasování o tomto usnesení se zúčastnilo všech 14 členských obcí.

Číst dále…