Pozvánka na 3. setkání starostů v rámci projektu Centra společných služeb

Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si vás pozvat na 3. setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb, které se uskuteční ve čtvrtek 15. června 2017 od 9.00 hod. na sále Společensko kulturního centra v Albrechticích, čp. 94. Program: Prezence účastníků Zpráva o činnosti CSS Analýza přínosů CSS 1 Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb u jednotlivých starostů Projednání případných návrhů na změny v činnostech zajišťovaných CSS Závěr Setkání starostů je veřejné. Zúčastnit se jej mohou občané členských obcí svazku, zástupci odborné veřejnosti i zájmových organizací. Oficiální…

Číst dále…

Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2016

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Na úředních deskách členských obcí je zveřejněn v užším rozsahu. Úplné znění závěrečného účtu je zveřejněno na internetových stránkách svazku ZDE. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně nejpozději do 12. 6. 2017 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání valné hromady svazku dne 15. 6. 2017.

Číst dále…

Prezentace činnosti našeho svazku v Bystřeci

Dnes jsme byli pozváni na setkání dvou svazků obcí – Mikroregionu Dolní Bělá a DSO Vrchy, které se uskutečnilo v Bystřeci, abychom prezentovali činnost našeho svazku. Zástupci členských obcí obou svazků se v Bystřeci sešli skutečně v hojném počtu, a tak naše přednáška o vzniku, rozvoji a činnosti našeho svazku byla velmi příjemná. Se starosty jsme následně diskutovali především o povinnostech malých obcí a jejich starostů a s tím spojené velké administrativní zátěži. Neplánovaně naše společné setkání na chvíli navštívil i senátor Ing. Petr Šilar, který starosty pozdravil a nabídl v případě potřeby i svou pomoc. Lehce jsme společně pohovořili…

Číst dále…

Zvýšení efektivity veřejné správy

Dnes se sešli starostové členských obcí v Dolní Čermné nad přípravou projektu, týkající se zvýšení efektivity veřejné správy, a s tím spojené žádosti o dotaci do Operačního programu Zaměstnanost. Dalším neméně důležitým tématem dnešního setkání bylo vytvoření společných školských obvodů spádových základních i mateřských škol. Svazek připravil pro všechny své členské obce návrhy obecně závazných vyhlášek a předložil vzor dohody mezi zúčastněnými obcemi, které jsou k tomu potřeba. Diskuse dále probíhala i na téma meziobecní spolupráce, spisová služba či výjezdní zasedání valné hromady v příštím týdnu. Děkujeme všem starostům za konstruktivní a příjemné jednání, ale i zajímavé podněty.

Číst dále…

Obec Čenkovice byla oceněna za třídění odpadu

Nejmenší obec našeho svazku – obec Čenkovice se 187 obyvateli se, stejně tak jako loni, i letos umístila v kategorii obcí do 300 obyvatel na krásném třetím místě v soutěži „O perníkovou popelnici“, která je již 10 let vyhlašována v našem kraji a ve které jsou oceňovány nejlepší obce za třídění odpadu. GRATULUJEME A TLESKÁME. Zdroj: http://orlicky.denik.cz/z-regionu/pernikova-popelnice-odpad-nejlepe-tridi-lide-v-plchu-20170503.html

Číst dále…