Jednání se zástupcem společnosti EKO-KOM

1

Dnes náš svazek navštívil zástupce společnosti EKO-KOM, a.s. Ing. Stanislav Dokoupil. Předmětem našeho jednání byl především projekt obnovy a rozvoje sběrné sítě touto společností ve všech našich členských obcích, který byl již schválen a na konci ledna započne jeho realizace. Jednali jsme ovšem ale i o možnosti sponzoringu našeho 2. reprezentačního plesu, který se bude konat na konci března t.r. a jehož přípravy jsou v plném proudu. Jsme rádi, že jsme nalezli společnou řeč i v této oblasti, a proto se těšíme na další spolupráci.

Číst dále…

Zasedání pracovní komise SMO ČR

SMOČR

Dnes se zástupci našeho svazku zúčastnili jednání pracovní komise Svazu měst a obcí ČR v Praze. Posláním této komise je návrh legislativních úprav, týkajících se postavení dobrovolných svazků obcí ve veřejné správě. Za nominaci do této komise děkujeme expertce pro komunikaci s DSO v projektu CSS p. Ivaně Červinkové. Jsme rádi, že máme možnost se na takových zásadních otázkách ohledně vývoje svazků obcí v České republice osobně podílet.

Číst dále…

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ od 1. 1. 2017

index

Finanční správa upozorňuje poplatníky, u kterých došlo v r. 2016 ke změnám okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitých věcí nebo ke změně poplatníka daně z nemovitých věcí (např.: nákup, prodej, dar, dědictví, výstavba, přístavba, kolaudace, změna užívání, digitalizace území, pozemkové úpravy, převody bytů do os. vlastnictví atd.), že mají dle § 13a zákona č. 338/1992 Sb. povinnost podat daňové přiznání do 31. 1. 2017. Finanční správa dále nabízí od r. 2017 možnost zaslat údaje pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem (namísto dosavadní složenky), dále je možné placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Bližší informace je možné získat…

Číst dále…