Valná hromada svazku jednala v pátek 20. 5. 2016

V pátek 20. května 2016 se od brzkých ranních hodin konalo jednání Valné hromady DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko. Valná hromada tentokrát zasedala ve Verměřovicích a měla nabitý program. K několika jeho bodům byli na jednání pozváni hosté. Ing. Stanislav Dokoupil ze společnosti EKO-KOM, a.s. zástupcům členských obcí představil projekt obnovy, rozvoje a převzetí správy sběrné sítě. Dalším – navazujícím hostem byl ředitel společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o. ing. David Černý, který valnou hromadu informoval o svozu a likvidaci odpadu v regionu Lanškrounsko i možnostech navázání spolupráce s členskými obcemi svazku. Obě tyto společnosti nabízejí svazku spolupráci v oblasti odpadového hospodářství, které…

Číst dále…

Den se sousedy

Facebook_vstupenka

V sobotu 13. srpna 2016 se v Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné koná sportovně-kulturní akce s názvem DEN SE SOUSEDY. Na akci dojde ke sportovnímu klání mezi zástupci členských obcí našeho svazku. Přijďte je společně s námi podpořit a užít si den nabitý bohatým programem…

Číst dále…

Návštěva Evropského parlamentu

DSC04143

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko přijal pozvání od europoslankyně ing. Michaely Šojdrové a ve dnech 27. – 30.4.2016 se celkem osm zástupců svazku zúčastnilo autobusového zájezdu, jehož cílem byla návštěva Evropského parlamentu a dalších zajímavých míst Belgie. Cesta do Belgie trvala více jak 16 hodin, a tak jsme se v první den zájezdu stihli pouze krátce zastavit v Bavorsku u města Würzburg, který je se svými 125 tisíci obyvateli na pátém místě mezi bavorskými velkoměsty. Ubytováni jsme byli po oba dva dny v Belgii. První noc v hotelu v Liège a následně v Bruggách. Na čtvrtek byl naplánován hlavní program zájezdu. Cestou do Evropského parlamentu…

Číst dále…

Seminář MAS Orlicko pro základní a mateřské školy

Ve středu 13. 4. 2016 proběhl v zasedací místnosti Úřadu městyse Dolní Čermná seminář pro základní a mateřské školy, který ve spolupráci s naším svazkem pořádala MAS Orlicko. Jeho účastníci byli informováni o podpoře škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablonami. Dalším z bodů programu byly informace o možnosti podpor z Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu, a to jak prostřednictvím MAS Orlicko, tak i na národní úrovni. Účastníci byli rovněž seznámeni se systémem IS14+ (součást MS14+). Semináře se zúčastnily ředitelky základních i mateřských škol členských obcí svazku, jež mají schválenou územní působnost MAS Orlicko. Zbylé obce našeho mikroregionu patří do územní působnosti MAS Lanškrounsko.

Číst dále…