Pronájem pohostinství „Národní dům“ v Horním Třešňovci

znak-Horni Tresnovec

Obec Horní Třešňovec nabízí k pronájmu pohostinství „Národní dům“, Horní Třešňovec č. p. 30. Žadatel je povinen podat písemnou žádost o pronájem. V žádosti žadatel předloží podnikatelský záměr a podá nabídku s uvedením výše měsíčního nájmu. Žádost o pronájem uvedené nemovitosti musí obsahovat jméno, příjmení a trvalé bydliště fyzické osoby, příp. obchodní firmu či název, sídlo, IČO a DIČ právnické osoby, žádost musí být datována a podepsána. Bližší informace na Obecním úřadě v Horním Třešňovci, příp. na tel.: 465 321 583, 465 323 549 nebo 724 186 225.

Číst dále…

Úvodní setkání starostů k projektu Centra společných služeb

CSS

V pondělí 22. srpna 2016 proběhlo úvodní setkání starostů k projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb – pod záštitou Svazu měst a obcí České republiky. Setkání se zúčastnili starostky a starostové všech členských obcí. Na setkání byl starostům představen předmět projektu, cíle, indikátory i vlastní vize fungování Centra společných služeb při Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko. Pozvání na setkání přijal i starosta města Pacov a předseda DSO Stražiště ing. Lukáš Vlček, který pohovořil o profesionalizaci práce DSO. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a bylo pro všechny zúčastněné přínosné.

Číst dále…

Pozvánka na setkání starostů v rámci projektu Centra společných služeb

CSS

      Vážení občané, dovolujeme si Vás pozvat na úvodní setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb, které se uskuteční  v pondělí 22. srpna 2016 v 8.30 hod. v Zasedací místnosti Úřadu městyse Dolní Čermná. Program: Prezence účastníků Představení projektu CSS – předmět projektu CSS, cíle, indikátory Vlastní vize fungování CSS Představení zaměstnanců + kontaktní údaje Představa o hlavní činnosti CSS Způsob fungování CSS Strategie rozvoje území DSO a jejich naplňování Seminář na téma Spolupráce obcí v ČR a profesionalizace práce DSO Závěr Setkání starostů je veřejné.…

Číst dále…

Povinné vstupní školení pro zaměstnance CSS

CSS

Zaměstnanci Centra společných služeb každého DSO zapojeného do projektu SMO ČR mají povinnost se zúčastnit povinného vstupního školení Svazu měst a obcí – manažeři dvoudenního, specialisté pro rozvoj mikroregionu jednodenního školení. Dvě naše zaměstnankyně se zúčastnily školení v Clarion Congress Hotelu v Ostravě. Druhý den vstupního školení v Ostravě byl určen manažerům CSS. Dopoledne byly Mgr. Miriam Vránovou školeny speciální manažerské schopnosti a v odpoledním bloku přednášel Mgr. Ludvík Matoušek, vedoucí advokát KVB advokátní kanceláře s.r.o., vybrané instituty nového občanského zákoníku.. Školení bylo skutečně přínosné. Jsme rádi, že jsme se jej zúčastnili.  

Číst dále…