Letní karneval v Horních Heřmanicích

ČZS Horní Heřmanice vás srdečně zve na Letní karneval, který se uskuteční v sobotu 26.8.2017 v Horních Heřmanicích. Program: 15.00 – Zábavné odpoledne pro děti 18.00 – fotbalový zápas svobodní x ženatí 20.00 – karneval, vstupné 70 Kč. Po celé odpoledné skákací hrad pro děti. Slosovatelné vstupné o sud piva a jiné ceny. Grilované prase, kuřata a jiné občerstvení.

Číst dále…

Restaurování sakrálních staveb v Petrovicích

Stejně jako v loňském roce, i letos svazek realizuje projekt, jehož cílem je restaurování celkem 9 drobných sakrálních staveb na území 7 členských obcí mikroregionu. Na letošní rok se podařilo získat dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 450 tisíc Kč. Tato částka činí 70 % celkových nákladů, když se 30ti procenty na dofinancování podílí členské obce, na jejichž území restaurované památky stojí. První obcí, která se projektu účastní, je obec Petrovice. V této obci budou provedeny restaurátorské práce na sloupové kapličce (fotografie vlevo) a pískovcovém soklu s litinovým křížem. Celkové náklady na rekonstrukci obou památek činí částku 117…

Číst dále…

Žádosti o dotaci pro zemědělce rovněž zaznamenaly úspěch

Rada MAS ORLICKO, z.s. dne 14.8.2017 dále projednala podporu projektů z Programu rozvoje venkova. Celkem bylo možné podávat žádosti o dotaci do čtyř fichí (fiche č. 1, 2, 3 a 5), jež byly podpořeny celkovou částkou téměř 15,7 milionu korun. Naše kancelář zpracovávala nebo konzultovala žádosti pro některé zemědělské podnikatele z našeho mikroregionu, a to do všech čtyř fichí s celkovými způsobilými náklady projektů ve výši 4 miliony korun. Všechny tyto žádosti byly úspěšné a s ohledem na výši procentuální podpory budou zmíněné projekty podpořeny částkou 2,3 milionu korun. Gratulujeme podpořeným podnikatelům! 🙂  

Číst dále…

Pro obce Výprachtice a Dolní Čermná jsme získali celkem 3 miliony korun

V pondělí 14.8.2017 Rada MAS ORLICKO, z.s. definitivně uzavřela první vlnu výzev. K podpoře schválila celkem 76 projektů s dotační podporou více jak 52 milionů korun. I naše kancelář podávala pro členské i mimočlenské obce, ale i zemědělské podnikatele několik žádostí o dotaci… a všechny byly úspěšné. Pro obec Výprachtice a městys Dolní Čermná jsme například podávali žádost o dotaci na investice do tamních základních škol. Z celkového počtu 12 projektů v opatření IROP – vzdělávání v klíčových kompetencích I., podpořených více jak 13 miliony korun, jsme získali pro obě obce celkem 3 miliony. Máme velkou radost!

Číst dále…

Nabídka odborného semináře ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko připravil pro zájemce z řad obcí, měst i dobrovolných svazků obcí odborný seminář na téma Zákon o střetu zájmů a související předpisy Obsah semináře: Právní úprava Co přináší novela zákona o střetu zájmů? Co je to střet zájmů? Kdo je veřejným funkcionářem? Jaké jsou základní povinnosti veřejných funkcionářů? Jaká jsou omezení vybraných veřejných funkcionářů? Oznámení a jeho druhy, lhůty a způsob podávání Centrální registr oznámení a nové povinnosti veřejných funkcionářů Kdo je podpůrným (zapisujícím) orgánem a jaké jsou jeho povinnosti? První zápis do centrálního registru oznámení Evidence a uchovávání dosavadních oznámení a žádostí Koho podpůrný orgán…

Číst dále…