Strategický plán rozvoje svazku na období let 2016-2021

strategický plán

Valná hromada svazku schválila na svém zasedání dne 23. 9. 2016 strategický dokument s názvem „Strategický plán rozvoje Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko na období let 2016-2021„, jehož přílohou je akční plán na roky 2016-2019. Strategický plán, schválený v loňském roce, je tak již nahrazen novým – aktualizovaným plánem, doplněným o 4 obce, které v roce 2016 přistoupily do svazku. Nový strategický dokument naleznete na těchto webových stránkách – ZDE.

Číst dále…

Pronájem pohostinství „Národní dům“ v Horním Třešňovci

znak-Horni Tresnovec

Obec Horní Třešňovec nabízí k pronájmu pohostinství „Národní dům“, Horní Třešňovec č. p. 30. Žadatel je povinen podat písemnou žádost o pronájem. V žádosti žadatel předloží podnikatelský záměr a podá nabídku s uvedením výše měsíčního nájmu. Žádost o pronájem uvedené nemovitosti musí obsahovat jméno, příjmení a trvalé bydliště fyzické osoby, příp. obchodní firmu či název, sídlo, IČO a DIČ právnické osoby, žádost musí být datována a podepsána. Bližší informace na Obecním úřadě v Horním Třešňovci, příp. na tel.: 465 321 583, 465 323 549 nebo 724 186 225.

Číst dále…

Úvodní setkání starostů k projektu Centra společných služeb

CSS

V pondělí 22. srpna 2016 proběhlo úvodní setkání starostů k projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb – pod záštitou Svazu měst a obcí České republiky. Setkání se zúčastnili starostky a starostové všech členských obcí. Na setkání byl starostům představen předmět projektu, cíle, indikátory i vlastní vize fungování Centra společných služeb při Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko. Pozvání na setkání přijal i starosta města Pacov a předseda DSO Stražiště ing. Lukáš Vlček, který pohovořil o profesionalizaci práce DSO. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a bylo pro všechny zúčastněné přínosné.

Číst dále…