Hlasování per rollam – rozpočtové opatření svazku č. 3/2022

Starostové členských obcí hlasují ve čtvrtek 13. 10. 2022 v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. o schválení následujícího rozpočtového opatření svazku č. 3/2022: Návrh usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje rozpočtové opatření svazku č. 3/2022, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.“ Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:PRO: 14ZDRŽEL SE: 0PROTI: 0 Usnesení bylo přijato. Hlasování o tomto usnesení se zúčastnilo všech 14 členských obcí.

Číst dále…

Pozvánka na jednání VH svazku dne 26.9.2022

Vážená paní, vážený pane, dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná v pondělí 26. září 2022 od 17.00 hodin v salónku Lounge v hotelu Mědínek Old Town, Palackého náměstí 316, Kutná Hora (http://www.medinek.cz/). Program: Zahájení, schválení programu Střednědobý výhled rozpočtu svazku na období let 2023-2026 Společné projekty svazku Projekt s názvem „Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území“ (OLEK) Hospodářská činnost svazku Přehled projektů a VZ Vývoj cash flow 2022 Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022 Zhodnocení činnosti a fungování svazku ve volebním období 2018-2022 Různé Diskuse, závěr Těšíme se na…

Číst dále…

Hlasování per rollam – Rozpočtové opatření svazku č. 2/2022

Starostové členských obcí hlasují v pondělí 12. 9. 2022 v době od 7.00 hod. do 15.00 hod. formou per rollam o schválení rozpočtového opatření svazku č. 2/2022. Návrh usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje rozpočtové opatření svazku č. 2/2022, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.“ Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:PRO: 14ZDRŽEL SE: 0PROTI: 0 Hlasování se zúčastnily všechny členské obce.

Číst dále…

Pozvánka na jednání VH dne 23. 6. 2022

Vážení občané členských obcí svazku, dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná ve čtvrtek 23. června 2022 od 9.00 hodin v Kulturním domě v Petrovicích, čp. 80. Program: Zahájení, schválení programu Aktuální informace o činnosti MAS ORLICKO, z.s. Vedení účetnictví svazku Závěrečný účet svazku za rok 2021 Rozpočtové opatření svazku č. 1/2022 Spolupráce s Policií ČR, OO, Lanškroun Společné projekty svazku Projekt s názvem „Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území“ (OLEK) POV PK 2022 – Poskytování odborného poradenství členským obcím Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko v roce 2022 Hospodářská činnost…

Číst dále…

Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2021

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2021. Na úředních deskách členských obcí je zveřejněn v užším rozsahu. Úplné znění závěrečného účtu je zveřejněno na těchto internetových stránkách na následujícím odkazu: https://www.dsomsl.cz/download/navrh-zaverecneho-uctu-svazku-za-rok-2021/ Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně nejpozději do 16. 6. 2022 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání valné hromady svazku dne 23. 6. 2022.

Číst dále…

Pozvánka pro občany členských obcí na jednání VH svazku dne 25. 3. 2022

Vážená paní, vážený pane, dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná v pátek 25. března 2022 od 9.00 hodin v kanceláři svazku, Dobrovského čp. 630, Lanškroun. Program: Zahájení, schválení programu Volba členů kontrolní komise svazku Společné projekty svazku Projekt s názvem „Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území“ (OLEK) Odpadové hospodářství ve vybraných obcích Kamerové systémy v obcích Hospodářská činnost svazku Přehled projektů a VZ Přehled fakturace 2020/2021 Vývoj cash flow 2022 Různé Diskuse, závěr Těšíme se na setkání s Vámi. S úctou           Petr Helekal, předseda svazku Mgr. Lenka Bártlová,…

Číst dále…