Centrum společných služeb a hospodářská činnost svazku

img_4557

Vážení občané členských obcí svazku, dovolte mi, abych vás jménem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko po čase opět pozdravila a informovala vás o činnosti svazku, ale i jeho dalším rozvoji. Od 1. července letošního roku vzniklo prostřednictvím projektu Svazu měst a obcí České republiky při našem svazku tzv. Centrum společných služeb (dále také „CSS“). Díky tomuto projektu svazek získal na dobu tří let dotační prostředky na mzdy dvou zaměstnanců. Měl tedy možnost rozšířit jejich počet a poskytovat tak větší spektrum služeb obcím, které jsou jeho členy.  Od 1. srpna t.r. tedy svazek již zaměstnává celkem 3 zaměstnance – manažerku a…

Číst dále…

Pasporty pozemních komunikací a dopravního značení

img_4685

Dnes jednáme se zástupci společností, které nabízejí zpracování pasportů pozemních komunikací a dopravního značení a jejich zapracování do mapových portálů užívaných členskými obcemi. Nejprve nás navštívil geoinformatik společnosti IterSoft Mgr. Michal Marek. Druhá společnost, se kterou jsme jednali, byla společnost HPN projekt s.r.o. z Obrataně.

Číst dále…

Příprava projektu dětského hřiště na zahradě MŠ ve Výprachticích

znak-Vyprachtice

Dnešní jednání na půdě Mateřské školy ve Výprachticích se týkalo přípravy projektu dětského hřiště na zahradě MŠ. Na jednání jsme se potkali s paní ředitelkou Květou Smejkalovou, architektkou p. Vendulou Indrovou a starostou obce p. Luďkem Skalickým. Svazek pracuje na přípravě žádosti o dotaci na tento projekt z jednoho z podprogramů MMR.

Číst dále…

Návštěva Základní školy Vincence Junka v Dolní Čermné

znak-Dolni-Cermna

Dnes dopoledne jsme navštívili Základní školu Vincence Junka Dolní Čermná. S paní ředitelkou Beranovou jsme prodiskutovali investiční záměry, které škola a její zřizovatel, jímž je městys Dolní Čermná, s oběma školními budovami v tuto chvíli má a jež budou uvedeny v MAP SO ORP Lanškroun. Byli jsme velmi mile překvapeni především rozlehlými prostorami hlavní budovy. Paní ředitelce děkujeme za spolupráci i za milé přijetí a provedení celým areálem.

Číst dále…

Den s Ekolou

ekola-300x234

DEN S EKOLOU. I tak by se dal v případě našeho svazku nazvat dnešní den. S ohledem na skutečnost, že od 1.1.2017 bude společnost EKOLA České Libchavy s.r.o. provádět na základě výsledků výběrového řízení svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu ve všech členských obcích našeho svazku vyjma obce Horní Třešňovec, byli jsme panem ředitelem Davidem Černým pozváni na celodenní návštěvu společnosti. V dopoledních hodinách proběhlo v jejím sídle seznámení starostů s historií a činností společnosti a poté jsme se odebrali do prostor skládky, která leží opodál správní budovy. Tím ovšem dnešní den zdaleka nekončil. V odpoledních hodinách pokračoval návštěvou Dopravně…

Číst dále…