Restaurování sakrálních staveb v Petrovicích

Stejně jako v loňském roce, i letos svazek realizuje projekt, jehož cílem je restaurování celkem 9 drobných sakrálních staveb na území 7 členských obcí mikroregionu. Na letošní rok se podařilo získat dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 450 tisíc Kč. Tato částka činí 70 % celkových nákladů, když se 30ti procenty na dofinancování podílí členské obce, na jejichž území restaurované památky stojí. První obcí, která se projektu účastní, je obec Petrovice. V této obci budou provedeny restaurátorské práce na sloupové kapličce (fotografie vlevo) a pískovcovém soklu s litinovým křížem. Celkové náklady na rekonstrukci obou památek činí částku 117…

Číst dále…

Pro obce Výprachtice a Dolní Čermná jsme získali celkem 3 miliony korun

V pondělí 14.8.2017 Rada MAS ORLICKO, z.s. definitivně uzavřela první vlnu výzev. K podpoře schválila celkem 76 projektů s dotační podporou více jak 52 milionů korun. I naše kancelář podávala pro členské i mimočlenské obce, ale i zemědělské podnikatele několik žádostí o dotaci… a všechny byly úspěšné. Pro obec Výprachtice a městys Dolní Čermná jsme například podávali žádost o dotaci na investice do tamních základních škol. Z celkového počtu 12 projektů v opatření IROP – vzdělávání v klíčových kompetencích I., podpořených více jak 13 miliony korun, jsme získali pro obě obce celkem 3 miliony. Máme velkou radost!

Číst dále…

Tisková zpráva Pardubického kraje „Spolupráce mezi obcemi má smysl. Mikroregion Severo-Lanškrounsko je toho příkladem“

Dolní Čermná – Zadávání veřejných zakázek nebo třeba nakládání s bioodpady. Jsou věci, které řeší všechny obce, nehledě na to, jak jsou velké nebo kde leží. Pokud však na těchto věcech pracuje několik obcí společně, dají se tím ušetřit finanční prostředky i čas. A to je jedním z cílů Dobrovolného svazku obcí (DSO) Mikroregion Severo-Lanškrounsko, s jehož aktivitami se do Dolní Čermné přijel dnes seznámit hejtman Martin Netolický. V Mikroregionu, který založilo v roce 2012 osm obcí, je jich dnes registrováno dvanáct se zhruba 8,5 tisíci obyvateli. Jeho cílem je efektivní spolupráce mezi členskými obcemi. „Rozumím tomu, že v řadě věcí selhává to, co bychom měli…

Číst dále…

Co o nás napsal hejtman Martin Netolický na facebooku

Dnešní den jsem věnoval venkovu. Servis, který svazek obcí poskytuje pro své členské obce, je příkladný. Právní poradenství, zpracování žádostí o dotace, příprava podkladů pro starosty, vlastní projekty,… Dobrá práce předsedy svazku Petr Helekal a manažerky Lenky Bártlové. Mikroregion může být vzorem pro ostatní, protože nevyužívá služeb drahých poradenských firem, které na obcích neadekvátně vydělávají a zároveň pracují pro několik svazků, tedy věnují se každému z nich „jen tak trochu“. Klidně bych mohl jmenovat několik křiklavých příkladů z našeho kraje… Tady mají svoje lidi, kterým věří a reálně pracují pro členské obce v jejich zájmu.  

Číst dále…