Konference MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA 2017 v Brně

Dnes jsme přednášeli na konferenci MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA v nádherných prostorách Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně na téma meziobecní spolupráce. Naší předřečnicí byla ředitelka projektu CSS PhDr. Dana Beková ze SMO ČR, na kterou jsme plynule navázali. Bezprostředně po ukončení přednášky nás oslovilo několik zástupců samospráv, MV ČR, ale i redaktorka časopisu Veřejná správa. Prezentace naší činnosti evidentně zaujala..

Číst dále…

Tématické setkání Center společných služeb v Brně

Dnes jsme se zúčastnili tématického setkání center společných služeb v Brně. Na tématickém setkání jsme společně se SMO hodnotili dosavadní průběh projektu a vyslechli si příklady dobré praxe. Mimo jiné i náš svazek prezentoval příklad dobré praxe z oblasti meziobecní spolupráce. Zítra nás čeká na toto téma ještě konference MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA, rovněž v Brně.

Číst dále…

Pozvánka na 3. setkání starostů v rámci projektu Centra společných služeb

Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si vás pozvat na 3. setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb, které se uskuteční ve čtvrtek 15. června 2017 od 9.00 hod. na sále Společensko kulturního centra v Albrechticích, čp. 94. Program: Prezence účastníků Zpráva o činnosti CSS Analýza přínosů CSS 1 Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb u jednotlivých starostů Projednání případných návrhů na změny v činnostech zajišťovaných CSS Závěr Setkání starostů je veřejné. Zúčastnit se jej mohou občané členských obcí svazku, zástupci odborné veřejnosti i zájmových organizací. Oficiální…

Číst dále…

4. zasedání Řídícího výboru MAP pro rozvoj vzdělávání pro ORP Lanškroun

Od 16 hod. dnešního dne probíhalo v malé zasedací místnosti Městského úřadu v Lanškrouně již 4. zasedání Řídícího výboru Místního akčního plánu pro rozvoj vzdělávání pro ORP Lanškroun. Na programu byla především první aktualizace strategického rámce. Všechny změny, které byly do jednání řídícího výboru podány, byly jednomyslně schváleny. Patří mezi ně i záměry některých škol z našeho mikroregionu, konkrétně MŠ Dolní Čermná a ZŠ Horní Čermná.

Číst dále…

Konference MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA

Sekce veřejné správy Ministerstva vnitra ve dnech 1. a 2. června 2017 pořádá v Brně v prostorách kampusu Bohunice Masarykovy univerzity na adrese Kamenická 753/5 II. výroční konferenci Moderní veřejná správa. V rámci konference Moderní veřejná správa proběhne taktéž program 12. národní konference kvality ve veřejné správě. V pátek 2. června si nás budete moci na konferenci vyslechnout na sále č. 1 mezi 9. a 10.35 hod. v bloku „Strategický rozvoj veřejné správy I“. Tématem naší přednášky bude meziobecní spolupráce. Přijeďte, těšíme se na vás.

Číst dále…

Výjezdní zasedání valné hromady do Ratíškovic na Moravě

V pátek 18. května 2017 jsme se starosty vyrazili na třídenní výjezdní zasedání do Ratíškovic na Moravě.  Navštívili jsme zde několik zajímavých projektů, zrealizovaných obcí. Nejprve to bylo Muzeum u vagónu, kde jsme se projeli i na drezíně. Pak jsme prošli medonosnou alejí a dostali se ke sběrnému dvoru, spolufinancovamu EU. Vzápětí následovala obecní kompostárna. Co nás skutečně nadchlo, byl nový spolkový dům v hodnotě 55 milionů korun. Jedním slovem nádhera. V závěru dnešního dne jsme si prohlédli prostory místní knihovny a areál místní zakladní školy. Děkujeme místostarostovi p. Radimu Šťastnému za to, že se nám dnes věnoval. Je vidět,…

Číst dále…