Závěrečný účet svazku za rok 2016

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko zveřejňuje závěrečný účet za rok 2016, který byl schválen Valnou hromadou Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko na jejím zasedání dne 15. 6. 2017 pod usnesením č. VH/15/06/2017/3. Závěrečný účet je zveřejněn včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016. Závěrečný účet za rok 2016 naleznete ZDE.

Číst dále…

Pozvánka na jednání valné hromady svazku dne 15. 6. 2017

Adresováno občanům členských obcí svazku. Vážení občané, dovolte mi pozvat vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, která se koná dne 15. června 2017 od 10.00 hodin na sále Společensko kulturního centra v Albrechticích, čp. 94. Program: Zahájení, přivítání Úrazové pojištění starostů Závěrečný účet za rok 2016 Účetní závěrka za rok 2016 Nové stanovy svazku Projekty svazku Hospodářská činnost svazku Různé Diskuse, závěr Těšíme se na setkání s vámi. S úctou Petr Helekal, předseda svazku Oficiální pozvánku si lze stáhnout ZDE.  

Číst dále…

Seminář „Agrese je OK I a II“

Všichni jste srdečně zváni na další vzdělávací akci, pořádanou Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun. Jde o dvoudílný interaktivní seminář s názvem „Agrese je OK I a II“. Oba cykly na sebe navazují, v případě zájmu je třeba se zúčastit obou částí. Přednáška je určena široké veřejnosti. Vstupné se neplatí, akce je hrazena z prostředků projektu. V případě zájmu se, prosím, přihlaste zde: http://www.lanskroun.eu/vismo/formulare2.asp?id_f=65

Číst dále…

Výzva MAS Lanškrounsko, z.s. na prorodinná opatření

MAS Lanškrounsko, z.s. vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotaci na prorodinná opatření. Pokud se týká území našeho mikroregionu, výzva je určena pouze subjektům se sídlem na území obcí Albrechtice, Cotkytle a Ostrov, které mají schválenou územní působnost této MAS. Bližší informace k vyhlášené výzvě naleznete ZDE.

Číst dále…

Konference MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA 2017 v Brně

Dnes jsme přednášeli na konferenci MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA v nádherných prostorách Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně na téma meziobecní spolupráce. Naší předřečnicí byla ředitelka projektu CSS PhDr. Dana Beková ze SMO ČR, na kterou jsme plynule navázali. Bezprostředně po ukončení přednášky nás oslovilo několik zástupců samospráv, MV ČR, ale i redaktorka časopisu Veřejná správa. Prezentace naší činnosti evidentně zaujala..

Číst dále…