Pozvánka na jednání valné hromady svazku dne 16.11.2018

Vážení občané členských obcí svazku, dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná v pátek 16. listopadu 2018 od 10.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Dolní Čermná, čp. 76 Program: Zahájení, schválení programu Představení zástupců členských obcí svazku po komunálních volbách 2018 Představení zaměstnanců svazku Volba orgánů svazku Určení způsobu volby Volba předsedy svazku Volba místopředsedy svazku Odvolání a volba členů kontrolní komise Přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 Žádost o poskytnutí finančního daru (MAS ORLICKO, z.s.) Společné projekty svazku Hospodářská činnost svazku Kulturní akce svazku…

Číst dále…

Pozvánka na 6. setkání starostů k projektu CSS

Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na 6. setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb, které se uskuteční v pátek 16. listopadu 2018 od 9.00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Dolní Čermná, čp. 76 Program: Prezence účastníků Zpráva o činnosti CSS Prodloužení projektu CSS Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb u jednotlivých starostů Projednání případných návrhů na změny v činnostech zajišťovaných CSS Závěr Těšíme se na setkání s Vámi. S úctou Petr Helekal, předseda svazku Oficiální pozvánka ke stažení ZDE.

Číst dále…