Pozvánka na 5. setkání starostů k projektu CSS

Vážení občané členských obcí svazku, dovolujeme si vás pozvat na 5. setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb, které se uskuteční v pátek 15. června od 9.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Třešňovec, čp. 225. Bližší informace naleznete v pozvánce, kterou si lze stáhnout ZDE.

Číst dále…

Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2017

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Na úředních deskách členských obcí je zveřejněn v užším rozsahu. Úplné znění závěrečného účtu je zveřejněno na internetových stránkách svazku ZDE. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně nejpozději do 8. 6. 2018 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání valné hromady svazku dne 15. 6. 2018.

Číst dále…

Mikroregion Severo-Lanškrounsko pomůže zlepšit strategické plánování a znalosti zastupitelů a zaměstnanců členských obcí

V rámci Operačního programu Zaměstnanost uspěl mikroregion Severo-Lanškrounsko s dotačním projektem „Zlepšení strategického plánování a profesionalizace veřejné správy v DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko“ (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007447). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu. Kompletní zprávu o realizaci projektu naleznete ZDE.

Číst dále…