Návštěva koordinátorky projektu CSS ze SMO

Dnes nás po čase opět navštívila koordinátorka projektu CSS ze SMO ČR p. Ivana Červinková. Společně jsme pohovořili o dosavadních výsledcích našeho CSS v projektu SMO a možnostech spolupráce s ostatními, zejména okolními svazky, co se týče sdílení našich zkušeností. Již brzy se zase uvidíme, bude to na 2. setkání starostů našeho svazku k projektu CSS, které se bude konat dne 11.11.2016 ve Výprachticích. Děkujeme za dnešní návštěvu a těšíme se na další.

Číst dále…

Den s Ekolou

DEN S EKOLOU. I tak by se dal v případě našeho svazku nazvat dnešní den. S ohledem na skutečnost, že od 1.1.2017 bude společnost EKOLA České Libchavy s.r.o. provádět na základě výsledků výběrového řízení svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu ve všech členských obcích našeho svazku vyjma obce Horní Třešňovec, byli jsme panem ředitelem Davidem Černým pozváni na celodenní návštěvu společnosti. V dopoledních hodinách proběhlo v jejím sídle seznámení starostů s historií a činností společnosti a poté jsme se odebrali do prostor skládky, která leží opodál správní budovy. Tím ovšem dnešní den zdaleka nekončil. V odpoledních hodinách pokračoval návštěvou Dopravně…

Číst dále…

Setkání obcí a škol se zástupcem MAS ORLICKO a zpracovatele MAP SO ORP Lanškroun

Dnes se v budově Obecního úřadu v Horní Čermné konalo setkání zástupců členských obcí svazku a základních i mateřských škol, jejichž zřizovatelem je členská obec, se zástupcem zpracovatele MAP ORP Lanškroun, MAS ORLICKO, z.s. a v neposlední řadě i se zástupci našeho svazku. Na programu jednání byly dotační možnosti MAS ORLICKO, které představila Mgr. Marie Kršková. Následovaly informace o MAP ORP Lanškroun, které podala jeho zpracovatelka Bc. Radka Šťovíčková a na závěr vystoupila manažerka svazku Mgr. Lenka Bártlová, která představila zaměstnance svazku, činnost jeho CSS a nabídla zástupcům škol možnost spolupráce především v oblasti dotací. Za poskytnutí prostor i občerstvení…

Číst dále…

1. setkání manažerů a specialistů CSS

Dnes, tj. 4. 10. 2016 se v rodném domě Václava Hanky v Hořiněvsi konalo 1. setkání manažerů a specialistů CSS z Pardubického a Královéhradeckého kraje a dále z části Vysočiny a Libereckého kraje, jejichž koordinátorkou je p. Ivana Červinková. V příjemném prostředí, za které ještě jednou děkujeme paní starostce obce Hořiněves, jsme se sešli v hojném počtu. Na naše setkání zavítala i část odborného týmu projektu ze Svazu měst a obcí ČR – p. Marek Vetýška, Lucia Štefanides a dále ředitelka projektu paní Dana Beková, kteří nás informovali o dosavadním i dalším vývoji projektu CSS. Za příjemné setkání děkujeme naší…

Číst dále…

Návštěva obce Čenkovice

Dnes svazek navštívil poslední z nových členských obcí – obec Čenkovice. S paní starostkou Milenou Vališovou jsme pokračovaly v pracích na strategickém plánu rozvoje svazku. Obec Čenkovice s necelými dvěma sty obyvateli se rozkládá na úpatí Bukové hory, u západního okraje přírodního parku Suchý vrch a Buková hora. Vyznačuje se především vyhledávaným lyžařským střediskem, nicméně v obci se dochovalo i několik nádherných domů postavených v lidové architektuře. Více informací k obci Čenkovice naleznete ZDE.

Číst dále…

Návštěva obce Albrechtice a Cotkytle

Dnes proběhla v odpoledních hodinách jednání se zástupci dvou nových členských obcí našeho svazku – obcí Albrechtice a obcí Cotkytle, a to opět v souvislosti s akltualizací strategického plánu rozvoje svazku. Přiložené fotografie byly pořízeny v obci Cotkytle, kde je starostou pan Vlastimil Jureček. Je to malebná vesnička s necelými čtyřmi sty obyvateli, která se rozkládá na 3 katastrálních územích a člení se na 4 místní části, což není úplně obvyklé… Více informací o obci Cotkytle zde: http://www.cotkytle.cz/

Číst dále…