Jednání starostů k projektu na podporu zaměstnanosti v regionu

Dnes se starostové našeho svazku sešli ke společnému jednání v Dolní Čermné. Na programu jednání měli především projekt na podporu zaměstnanosti v mikroregionu, ale i jeho okolí, spolufinancovaného z OP Zaměstnanost. Dále hovořili o činnosti svazku v roce 2017, ale i jeho hospodaření v nejbližších letech. Starostové dále projednali návrh programu a rozpočet nejbližší kulturní akce svazku, a to již druhého reprezentačního plesu, konaného 31.3.2017 ve Verměřovicích. Jednání bylo konstruktivní a příjemné. Městysu Dolní Čermná děkujeme za jednací prostory.

Číst dále…

Návštěva Gminy Dzierzoniów v Polsku

Dnes jsme společně se zástupci městyse Dolní Čermná navštívili jejich družebního partnera v Polsku Gminu Dzierzoniów, abychom navázali přeshraniční spolupráci. Zástupci městyse dnes vedli již jednání o konkrétních projektech, k čemuž bychom se do budoucna rádi dopracovali i my. Těšíme se proto na spolupráci .

Číst dále…

Jednání s předsedkyní spolku Životní vzdělávání, z.s.

Dnes jsme jednali s předsedkyní spolku Životní vzdělávání, z.s. se sídlem v Jablonném nad Orlicí p. Silvií Serbouskovou. Předmětem našeho jednání byla příprava projektu podpory zaměstnanosti v našem regionu. Děkujeme paní Serbouskové za čas, který nám dnes věnovala, a budeme se těšit na spolupráci. Věříme, že se nám připravovaný projekt podaří zrealizovat.

Číst dále…

Právní konference SMO ČR ve dnech 19.-20.1.2017

Ve dnech 19. a 20. ledna 2017 se v pavilonu E Brněnského výstaviště koná v pořadí již II. Právní konference Svazu měst a obcí České republiky. I my jsme zde byli 🙂. Hned v úvodu konference zazněla pro starosty obcí a měst velmi pozitivní zpráva od zástupce odboru legislativy Ministerstva vnitra ČR. Parlament ČR aktuálně projednává novelu zákona o obcích, která již prošla Poslaneckou sněmovnou a míří do Senátu. Podle ní by již starostové od data účinnosti této novely, pokud samozřejmě bude schválena, již neměli odpovídat za způsobenou škodu celým svým majetkem, ale, stejně tak jako každý zaměstnanec, jen do…

Číst dále…

Návrh rozpočtu svazku na rok 2017

Dnešního dne byl v souladu se zákonem zveřejněn návrh rozpočtu svazku na rok 2017. Jeho podobu naleznete ZDE. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně či ústně při jeho projednávání na zasedání valné hromady svazku, která se bude konat v pátek 3.2.2017 od 9.00 hod. v Zasedací místnosti Obecního úřadu v Horní Čermné.

Číst dále…