Konference MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA

Sekce veřejné správy Ministerstva vnitra ve dnech 1. a 2. června 2017 pořádá v Brně v prostorách kampusu Bohunice Masarykovy univerzity na adrese Kamenická 753/5 II. výroční konferenci Moderní veřejná správa. V rámci konference Moderní veřejná správa proběhne taktéž program 12. národní konference kvality ve veřejné správě. V pátek 2. června si nás budete moci na konferenci vyslechnout na sále č. 1 mezi 9. a 10.35 hod. v bloku „Strategický rozvoj veřejné správy I“. Tématem naší přednášky bude meziobecní spolupráce. Přijeďte, těšíme se na vás.

Číst dále…

Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2016

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Na úředních deskách členských obcí je zveřejněn v užším rozsahu. Úplné znění závěrečného účtu je zveřejněno na internetových stránkách svazku ZDE. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně nejpozději do 12. 6. 2017 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání valné hromady svazku dne 15. 6. 2017.

Číst dále…

Výjezdní zasedání valné hromady do Ratíškovic na Moravě

V pátek 18. května 2017 jsme se starosty vyrazili na třídenní výjezdní zasedání do Ratíškovic na Moravě.  Navštívili jsme zde několik zajímavých projektů, zrealizovaných obcí. Nejprve to bylo Muzeum u vagónu, kde jsme se projeli i na drezíně. Pak jsme prošli medonosnou alejí a dostali se ke sběrnému dvoru, spolufinancovamu EU. Vzápětí následovala obecní kompostárna. Co nás skutečně nadchlo, byl nový spolkový dům v hodnotě 55 milionů korun. Jedním slovem nádhera. V závěru dnešního dne jsme si prohlédli prostory místní knihovny a areál místní zakladní školy. Děkujeme místostarostovi p. Radimu Šťastnému za to, že se nám dnes věnoval. Je vidět,…

Číst dále…

Jednání starostů k BOZP a PO

Dnes se naši starostové sešli v Dolní Čermné ke společnému jednání k problematice bezpečnosti práce a požární ochrany s jednatelem společnosti TRIMAS, s.r.o., Lanškroun p. Tomášem Mastným. Na jednání, které trvalo celé dvě hodiny, byly probrány především legislativní novinky, aktualizace dokumentací i školení zaměstnanců všech členských obcí. Panu Mastnému děkujeme za čas, který nám věnoval, a těšíme se na další spolupráci.

Číst dále…