Štítecká pouť – Varhanní festival a koncert skupiny Spirituál kvintet

Město Štíty srdečně zve v rámci letošní Štítecké pouti na Varhanní festival a koncert skupiny Spirituál kvintet. Oba koncerty se budou konat v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech. V pátek 11. srpna 2017 v 18 hod. na varhany zahraje Pavel Svoboda. Vstupné na koncert v rámci Varhanního festivalu je dobrovolné. Již teď je možné v Turistickém informačním centru ve Štítech zakoupit vstupenky na koncert skupiny Spirituál kvintet, který se uskuteční v neděli 13. srpna 2017 ve 14 hod. Cena vstupenky je v předprodeji 100 Kč, na místě v den koncertu 120 Kč.

Číst dále…

Setkání se zástupci Gminy Dzierżoniów

V pondělí 17. července 2017 jsme se zúčastnili jednání v Polské republice se zástupci Gminy Dzierżoniów. Předmětem setkání byla mj. příprava projektu v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce našeho svazku a zmíněné gminy. Na realizaci projektu budou oba jeho účastníci, tedy i my, podávat žádost o dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Číst dále…

Tisková zpráva Pardubického kraje „Spolupráce mezi obcemi má smysl. Mikroregion Severo-Lanškrounsko je toho příkladem“

Dolní Čermná – Zadávání veřejných zakázek nebo třeba nakládání s bioodpady. Jsou věci, které řeší všechny obce, nehledě na to, jak jsou velké nebo kde leží. Pokud však na těchto věcech pracuje několik obcí společně, dají se tím ušetřit finanční prostředky i čas. A to je jedním z cílů Dobrovolného svazku obcí (DSO) Mikroregion Severo-Lanškrounsko, s jehož aktivitami se do Dolní Čermné přijel dnes seznámit hejtman Martin Netolický. V Mikroregionu, který založilo v roce 2012 osm obcí, je jich dnes registrováno dvanáct se zhruba 8,5 tisíci obyvateli. Jeho cílem je efektivní spolupráce mezi členskými obcemi. „Rozumím tomu, že v řadě věcí selhává to, co bychom měli…

Číst dále…

Co o nás napsal hejtman Martin Netolický na facebooku

Dnešní den jsem věnoval venkovu. Servis, který svazek obcí poskytuje pro své členské obce, je příkladný. Právní poradenství, zpracování žádostí o dotace, příprava podkladů pro starosty, vlastní projekty,… Dobrá práce předsedy svazku Petr Helekal a manažerky Lenky Bártlové. Mikroregion může být vzorem pro ostatní, protože nevyužívá služeb drahých poradenských firem, které na obcích neadekvátně vydělávají a zároveň pracují pro několik svazků, tedy věnují se každému z nich „jen tak trochu“. Klidně bych mohl jmenovat několik křiklavých příkladů z našeho kraje… Tady mají svoje lidi, kterým věří a reálně pracují pro členské obce v jejich zájmu.  

Číst dále…

Návštěva hejtmana Pardubického kraje

Dnes nás navštívil hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Návštěva byla zaměřena na představení naší činnosti a otevřenou diskusi se starosty členských obcí nad problémy, které je trápí. Hovořeno tak bylo o odborném i projektovém poradenství svazku, administraci výběrových řízení, řízení dotačních i mimodotačních projektů členských obcí i mikroregionu atd. Diskuse probíhala nad problematikou dotací, poskytovaných jak z rozpočtu Pardubického kraje, tak i národních a evropských fondů, hovořeno bylo o RUD, opravách komunikací ve vlastnictví kraje apod. Panu hejtmanovi děkujeme za návštěvu našeho mikroregionu, kterou jsme vnímali velmi dobře, a stejně tak věříme, že i pan hejtman si z…

Číst dále…