Valná hromada svazku jednala 23. 6. 2016 v Petrovicích

Ve čtvrtek 23. června t.r. se konala již čtvrtá valná hromada našeho svazku, tentokrát v Petrovicích. Jako hosté se této valné hromady zúčastnili zástupci MAS ORLICKO, z.s. – ing. Ivana Vanická a ing. Lukáš Bednář, kteří starostům podali informace ke komunitně vedenému místnímu rozvoji (CLLD) a k opatřením MAS – IROP. Dalším programem valné hromady bylo Centrum společných služeb, což je projekt SMO ČR, do kterého se náš svazek zapojuje. Od 1.7. t.r. bude SMO ČR poskytovovat finanční příspěvky na provoz tohoto centra, díky nimž si mj. svazek může dovolit další 2 zaměstnance. Tento projekt všichni starostové našich členských obcí…

Číst dále…

Vzdělávací seminář pro obce, DSO a MAS v ORP Lanškroun

V úterý 21. června t.r. pořádal náš svazek vzdělávací seminář pro obce, svazky a místní akční skupiny, působící na území ORP Lanškroun. V dopoledním bloku semináře vystoupila manažerka svazku p. Lenka Bártlová, která přednesla úvod do zákona o zadávání veřejných zakázek, jež nabývá účinnosti dne 1.10.2016, a dále Mgr. Mojmír Myšák z Krajského úřadu Pardubického kraje, který pohovořil o kompetencích silničních správních úřadů. V odpoledním bloku představil ředitel sekce SFŽP Mgr. Martin Kubica Operační program životního prostředí a na závěr pohovořil projektový manažer MAS ORLICKO, z.s. ing. Tomáš Vacenovský o národních dotacích, které mohou využívat především obce. Účast starostů a…

Číst dále…

Hledáme specialistu pro rozvoj mikroregionu

VÝZVA K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK na obsazení pracovní pozice zaměstnance Centra společných služeb Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko s názvem „Specialista pro rozvoj mikroregionu“ Územní působnost práce:        Mikroregion Severo-Lanškrounsko Druh práce:                                   Specialista pro rozvoj mikroregionu Místo práce:                                  Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, sídlo kanceláře Dolní Čermná čp. 76 Pracovní poměr:                          Na dobu určitou po dobu trvání projektu, do 30. 6. 2019 Nástup:                                          Od 1. 8. 2016 Finanční ohodnocení:                Dohodou Kvalifikační předpoklady pro zaměstnance: Vzdělání: VŠ nebo SŠ a min. 3 roky odborné praxe praxe ve veřejné správě, nejlépe v obecní, krajské samosprávě, DSO, MAS znalost fungování veřejné správy zejména obecní samosprávy…

Číst dále…