Setkání obcí a škol se zástupcem MAS ORLICKO a zpracovatele MAP SO ORP Lanškroun

Dnes se v budově Obecního úřadu v Horní Čermné konalo setkání zástupců členských obcí svazku a základních i mateřských škol, jejichž zřizovatelem je členská obec, se zástupcem zpracovatele MAP ORP Lanškroun, MAS ORLICKO, z.s. a v neposlední řadě i se zástupci našeho svazku. Na programu jednání byly dotační možnosti MAS ORLICKO, které představila Mgr. Marie Kršková. Následovaly informace o MAP ORP Lanškroun, které podala jeho zpracovatelka Bc. Radka Šťovíčková a na závěr vystoupila manažerka svazku Mgr. Lenka Bártlová, která představila zaměstnance svazku, činnost jeho CSS a nabídla zástupcům škol možnost spolupráce především v oblasti dotací. Za poskytnutí prostor i občerstvení…

Číst dále…

Strategický plán rozvoje svazku na období let 2016-2021

Valná hromada svazku schválila na svém zasedání dne 23. 9. 2016 strategický dokument s názvem „Strategický plán rozvoje Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko na období let 2016-2021„, jehož přílohou je akční plán na roky 2016-2019. Strategický plán, schválený v loňském roce, je tak již nahrazen novým – aktualizovaným plánem, doplněným o 4 obce, které v roce 2016 přistoupily do svazku. Nový strategický dokument naleznete na těchto webových stránkách – ZDE.

Číst dále…

Návštěva Mateřské školy ve Výprachticích

Dnes jsme v dopoledních hodinách navštívili Mateřskou školu ve Výprachticích. Společně s panem starostou Luděk Skalický a paní ředitelkou Květou Smejkalovou jsme pohovořili o Místním akčním plánu ORP Lanškroun (MAP), výzvách MAS ORLICKO, z.s., využitelných pro mateřské školy, projektech zjednodušeného vykazování (šablony pro MŠ), ale také i o investičních záměrech školy. Naše CSS se rovněž paní ředitelce představilo, informovalo ji o své činnosti a nabídlo své služby. Ještě jednou děkujeme panu starostovi i paní ředitelce za čas, který nám věnovali. Bylo to milé setkání.

Číst dále…

Návštěva Mateřské školy v Petrovicích

Dnes jsme navštívili Mateřskou školu v Petrovicích. S paní ředitelkou Šmerdovou a s paní starostkou Fišerovou jsme probrali problematiku Místního akčního plánu (MAP) a jeho vazby na IROP, možnosti získání dotačních prostředků z národních programů i programů MAS ORLICKO, z.s. a v neposlední řadě jsme pohovořili i o investičních záměrech obce ve vztahu k MŠ. Děkujeme za milé přijetí.

Číst dále…

1. setkání manažerů a specialistů CSS

Dnes, tj. 4. 10. 2016 se v rodném domě Václava Hanky v Hořiněvsi konalo 1. setkání manažerů a specialistů CSS z Pardubického a Královéhradeckého kraje a dále z části Vysočiny a Libereckého kraje, jejichž koordinátorkou je p. Ivana Červinková. V příjemném prostředí, za které ještě jednou děkujeme paní starostce obce Hořiněves, jsme se sešli v hojném počtu. Na naše setkání zavítala i část odborného týmu projektu ze Svazu měst a obcí ČR – p. Marek Vetýška, Lucia Štefanides a dále ředitelka projektu paní Dana Beková, kteří nás informovali o dosavadním i dalším vývoji projektu CSS. Za příjemné setkání děkujeme naší…

Číst dále…

Valná hromada svazku jednala dne 23.9.2016

V pátek 23. září 2016 se konala v letošním roce již pátá valná hromada svazku. Protentokrát se starostové členských obcí sešli v krásném prostředí zrekonstruované budovy bývalé fary v Ostrově. Na programu měla valná hromada především projednání a schválení strategického plánu rozvoje svazku na období let 2016-2020 včetně akčního plánu, ve kterém jsou uvedeny společné projekty svazku na příští tři roky. Dále starostové schvalovali podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Pokud svazek s žádostí uspěje, rád by pokračoval v restaurování drobných sakrálních staveb na území svých členských obcí. Starostové se dále zabývali aktualizací povodňových plánů vybraných…

Číst dále…