Návštěva Evropského parlamentu

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko přijal pozvání od europoslankyně ing. Michaely Šojdrové a ve dnech 27. – 30.4.2016 se celkem osm zástupců svazku zúčastnilo autobusového zájezdu, jehož cílem byla návštěva Evropského parlamentu a dalších zajímavých míst Belgie. Cesta do Belgie trvala více jak 16 hodin, a tak jsme se v první den zájezdu stihli pouze krátce zastavit v Bavorsku u města Würzburg, který je se svými 125 tisíci obyvateli na pátém místě mezi bavorskými velkoměsty. Ubytováni jsme byli po oba dva dny v Belgii. První noc v hotelu v Liège a následně v Bruggách. Na čtvrtek byl naplánován hlavní program zájezdu. Cestou do Evropského parlamentu…

Číst dále…

Seminář MAS Orlicko pro základní a mateřské školy

Ve středu 13. 4. 2016 proběhl v zasedací místnosti Úřadu městyse Dolní Čermná seminář pro základní a mateřské školy, který ve spolupráci s naším svazkem pořádala MAS Orlicko. Jeho účastníci byli informováni o podpoře škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablonami. Dalším z bodů programu byly informace o možnosti podpor z Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu, a to jak prostřednictvím MAS Orlicko, tak i na národní úrovni. Účastníci byli rovněž seznámeni se systémem IS14+ (součást MS14+). Semináře se zúčastnily ředitelky základních i mateřských škol členských obcí svazku, jež mají schválenou územní působnost MAS Orlicko. Zbylé obce našeho mikroregionu patří do územní působnosti MAS Lanškrounsko.

Číst dále…

První Reprezentační ples Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko

V pátek 1. dubna 2016 se na sále Kulturního domu ve Verměřovicích konal pod záštitou senátora Petra Šilara první Reprezentační ples Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko. Ples byl zahájen slavnostním nástupem zástupců členských obcí, manažerky svazku a senátora Petra Šilara s chotí. Moderátor pan Martin Mimra v úvodu představil jednotlivé starostky a starosty a společně s předsedou svazku p. Petrem Helekalem v krátkém rozhovoru pohovořil o činnosti svazku. K tanci a poslechu zahrála skupina Song z Kostelce nad Orlicí a během celého večera představilo své umění hned několik tanečních uskupení. Nejprve vystoupili manželé Jantačovi z Letohradu, kteří zatančili ukázky standardních tanců…

Číst dále…