Daňový seminář pro členské obce svazku

Ve čtvrtek 7. ledna 2016 pořádal Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko pro své členské obce daňový seminář. Jeho cílem bylo seznámit starosty a zejména účetní členských obcí s povinnostmi obcí v oblasti daní, ale také s novinkami, které na obce v roce 2016 čekají. Tříhodinového semináře, který vedl uznávaný daňový, ekonomický a účetní poradce ing. Vladimír Blank ze Žamberka, se zúčastnilo celkem 22 účastníků, zastoupeny byly všechny členské obce, včetně obce Čenkovice, která do svazku přistupuje od 1.2.2016. Na začátku semináře ing. Blank představil vybrané novinky roku 2016, jako např. zákon o registraci smluv, chystanou novelu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nové nařízení…

Číst dále…

Obec Čenkovice se stává novým členem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko

V Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko bude od měsíce února 2016 sdruženo již celkem 10 členských obcí. „Jsem moc rád, že se členská základna našeho svazku opět rozrůstá. Od února naše řady posílí obec Čenkovice, která leží v nejsevernější části Lanškrounska a se svými 181 obyvateli se stane naší nejmenší členskou obcí. Osobně jsem přesvědčen, že právě pro tyto malé obce je meziobecní spolupráce velmi důležitá a přínosná, a proto věřím, že se u nás Čenkovicím bude líbit.“ uvádí předseda svazku a starosta městysu Dolní Čermná Petr Helekal. „Naše obec je již léta členem sdružení obcí Orlicko. I přesto jsme se…

Číst dále…

Svazek mění od 1.1.2016 svůj název

V souvislosti s povinností, stanovenou zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mění svazek s účinností od 1.1.2016 svůj název tak, aby obsahoval i jeho právní formu. Název svazku tedy bude od 1.1.2016 znít: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko Mj. i v této souvislosti valná hromada svazku schválila na svém jednání dne 11.12.2015 nové stanovy účinné od 1.1.2016, které naleznete ZDE.

Číst dále…

Valná hromada svazku jednala 11.12.2015

  V pátek 11.12.2015 již naposledy v letošním roce jednala valná hromada svazku.     Na programu měla: Zahájení, schválení programu Informace MAS Orlicko Rozšíření členské základny a změna názvu svazku Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí Stanovy svazku účinné od 1.1.2016 Postoj obce Ostrov k probíhajícím projektům svazku Informace ze zasedání ZO Čenkovice dne 10.12.2015 Projekt SMO – Centrum sdílených služeb Telekomunikační služby Veřejné osvětlení v obcích Mobilní radar na měření rychlosti Rozpočtové opatření č. 3/2015 Členské příspěvky na rok 2016 Rozpočtový výhled svazku na roky 2016-2018 Rozpočtové provizorium na rok 2016 Inventarizace majetku 2015 Dílčí přezkoumání…

Číst dále…

Svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko rozšířil své řady o obec Ostrov

Tisková zpráva, 30.11.2015 Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko schválil na své listopadové valné hromadě přijetí obce Ostrov za svou – již 9. členskou obec. „Jsem skutečně rád, že se řady našeho svazku po 3 letech jeho fungování rozšiřují o další členskou obec, jakou je obec Ostrov. Považuji to za ocenění naší práce, kterou prezentují jednak úspěšně dokončené dotační projekty jako je projekt bioodpadů či protipovodňových opatření, ale troufám si říci, že i efektivní meziobecní spolupráce v rámci našeho mikroregionu,“ uvádí předseda svazku a starosta městysu Dolní Čermná Petr Helekal. Svazek byl založen v prosinci roku 2012 obcemi Bystřec, Dolní Čermná, Horní Čermná,…

Číst dále…