Místopředseda svazku

Jan Dušek, starosta obce Horní Třešňovec

Místopředseda svazku je volen valnou hromadou z jeho členů. Místopředseda svazku je volen na dobu, která koresponduje s volebním obdobím do zastupitelstev obcí. Dosavadní místopředseda svazku vykonává v období od skončení volebního období do zastupitelstev obcí až do zvolení nového místopředsedy na první valné hromadě v následujícím volebním období pravomoci místopředsedy svazku v souladu s odst. 2. a 3. tohoto článku. Místopředseda svazku může být zvolen do funkce opakovaně.

Místopředseda svazku zastupuje předsedu svazku v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti.

Valná hromada může místopředsedu svazku pověřit plněním některých úkolů a přidělit mu k tomu potřebné kompetence.

Komentáře jsou uzavřeny