Základní informace

LOGO_300
název svazku: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko

právní forma: svazek obcí

IČO: 01349341

ID datové schránky: uaj2fqv

bankovní spojení: účet č. 3240226379/0800, vedený u ČS a.s.

sídlo svazku: Dolní Čermná čp. 76, 561 53 Dolní Čermná

sídlo kanceláře: Dobrovského čp. 630, 563 01 Lanškroun (budova ZŠ Dobrovského)

předseda svazku: Luděk Skalický, DiS., starosta obce Výprachtice

profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mikroregion-severo-lanskrounsko

předmět činnosti svazku: Svazek je společenstvím obcí založeným za účelem koordinace, ochrany a prosazování společných zájmů a rozvoje regionu.

Předmětem jeho činnosti je zejména:

 • Koordinace jednotlivých potřeb obcí v oblasti regionu
 • Společné vystupování a jednání ve vztahu ke:
  • státním fondům
  • orgánům státní správy, územní samosprávy, ministerstvům
  • podnikatelským a neziskovým subjektům
  • ostatním mezinárodním fondům a programům
  • případně dalším orgánům, institucím a subjektům,
 • Společný postup při řešení úkolů v oblasti:
  • odpadového hospodářství
  • školství
  • dopravní obslužnosti
  • životního prostředí
  • informatiky a propagace
  • cestovního ruchu a využití volného času
  • případně v dalších oblastech na kterých se shodne valná hromada svazku.

Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.

Svazek vedle své hlavní činnosti vyvíjí též vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a směřující k podpoře hlavní činnosti svazku anebo hospodárnému využívání majetku svazku, a to v následujících oblastech:

 • odborné poradenství v oblasti platné legislativy,
 • projektové a dotační poradenství,
 • zpracování a administrace žádostí o dotace,
 • zpracování zadávacích dokumentací a administrace výběrových řízení,
 • pořádání odborných vzdělávacích seminářů a školení,
 • výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Svazek vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro následující subjekty:

Komentáře jsou uzavřeny