Jarmark řemesel a koníčků

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko Vás v rámci projektu česko-polské přeshraniční spolupráce „Žijeme aktivně vedle sebe v Euroregionu Glacensis“ zve na jarmark řemesel a koníčků, který se bude konat v sobotu 15. září 2018 v Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné

Číst dále…

Žijeme aktivně vedle sebe v Euroregionu Glacensis – CYKLOVÝLET

V rámci projektu česko-polské přeshraniční spolupráce s názvem „ŽIjeme aktivně vedle sebe v Euroregionu Glacensis“ realizuje náš svazek několik aktivit. Poznávání Severo-Lanškrounska pohledem cyklisty je již druhou aktivitou tohoto projektu. Její součástí je celodenní cyklistický výlet, který se uskuteční v sobotu 16.6.2018 a jehož start a cíl bude v Čenkovicích. 🚴‍♀️🚴‍♂️ Cyklovýlet je přístupný široké veřejnosti, všichni jste proto srdečně zváni.

Číst dále…

Mikroregion Severo-Lanškrounsko pomůže zlepšit strategické plánování a znalosti zastupitelů a zaměstnanců členských obcí

V rámci Operačního programu Zaměstnanost uspěl mikroregion Severo-Lanškrounsko s dotačním projektem „Zlepšení strategického plánování a profesionalizace veřejné správy v DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko“ (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007447). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu. Kompletní zprávu o realizaci projektu naleznete ZDE.

Číst dále…

Setkání se zástupci Gminy Dzierżoniów

V pondělí 17. července 2017 jsme se zúčastnili jednání v Polské republice se zástupci Gminy Dzierżoniów. Předmětem setkání byla mj. příprava projektu v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce našeho svazku a zmíněné gminy. Na realizaci projektu budou oba jeho účastníci, tedy i my, podávat žádost o dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Číst dále…