Sjednocení a obsluha profilu zadavatele členských obcí

S novým rokem náš svazek zahajuje realizaci dalšího projektu. S účinností od 1. 1. 2017 budeme pro všechny své členské obce obsluhovat tzv. profil zadavatele, pomocí kterého obce v souladu se zákonem vyhlašují a zveřejňují své veřejné zakázky včetně potřebné dokumentace i uzavřených smluv. Služby spojené s obluhou profilu zadavatele budou členským obcím poskytovány zdarma.  

Číst dále…

Kulturní dědictví Severo-Lanškrounska 2016

Dnes jsme převzali od restaurátora Hynka Bláhy dva nově zrestaurované objekty. Nejprve to byl nově zrestaurovaný litinový kříž na kamenném soklu s postavou Ježíše Krista v obci Výprachtice na Malé Straně. Jde již o 5. objekt v rámci projektu s názvem „Kulturní dědictví Severo-Lanškrounska 2016“, na nějž jsme získali dotaci ve výši 300 tisíc Kč od Pardubického kraje. První tři fotografie zachycují sakrální stavbu v původním stavu.               Zbylé čtyři fotografie již zobrazují nově zrestaurovaný objekt.               Celkem již šestým a posledním restaurovaným objektem  je litinový kříž s…

Číst dále…

Kulturní dědictví Severo-Lanškrounska 2016

Náš svazek v letošním roce realizoval projekt s názvem KULTURNÍ DĚDICTVÍ SEVERO-LANŠKROUNSKA 2016, v rámci kterého restauroval celkem 6 drobných sakrálních staveb v 5 členských obcích. Restaurátorské práce jsou spolufinancovány dotací, poskytnutou z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 300 tisíc Kč, což činí 70 % nákladů na realizaci projektu. Dnes jsme převzali 4 již zrestaurované objekty od restaurátorů – manželů Špatenkových z Vraclavi. První dva objekty jsou z obce Verměřovice. Nejprve se budeme věnovat kříži před kostelem. Jeho původní stav je zachycen na první fotografii, následně jsou přiloženy fotografie aktuálního stavu – po restaurování objektu.          …

Číst dále…

Dotace na obnovu místních komunikací

Dnes dopoledne proběhlo v Dolní Čermné setkání starostů obcí našeho svazku, kteří mají zájem naším prostřednictvím podat žádost o dotaci na obnovu místních komunikací z dotačního titulu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj. Při té příležitosti byly probrány nabídky třech společností na zpracování pasportu pozemních komunikací. Jednání bylo konstruktivní a proběhlo v přátelském duchu. Věříme, že se nám podaří dosáhnout kýženého cíle.

Číst dále…

Kulturní dědictví Severo-Lanškrounska

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko obdržel z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova dotaci na opravy drobných kulturních památek, nacházejících se na území členských obcí svazku, a to ve výši 70 % celkových nákladů, maximálně do výše 300 000 Kč. Valná hromada svazku schválila finanční podporu restaurátorských prací na celkem 6 objektech, nacházejících se na území vybraných členských obcí – Dolní Čermná (Jakubovice – viz přiložené foto), Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Výprachtice a Verměřovice. Celkové náklady na restaurátorské práce činí částku 427 550 Kč, z čehož celkem 299 285 Kč činí dotace.  Zbylou část nákladů pokryjí příspěvky…

Číst dále…

Strategický plán rozvoje svazku

Valná hromada svazku schválila na svém zasedání dne 23.9.2015 Strategický plán rozvoje svazku Mikroregion Severo-Lanškrounsko na roky 2015-2020.  Podobu tohoto strategického dokumentu včetně příloh, které jsou jeho nedílnou součástí (akční plán a monitoring akčního plánu), naleznete na těchto webových stránkách v sekci „DOKUMENTY“ – konkrétně ZDE.

Číst dále…