Kulturní dědictví Severo-Lanškrounska 2016

Náš svazek v letošním roce realizoval projekt s názvem KULTURNÍ DĚDICTVÍ SEVERO-LANŠKROUNSKA 2016, v rámci kterého restauroval celkem 6 drobných sakrálních staveb v 5 členských obcích. Restaurátorské práce jsou spolufinancovány dotací, poskytnutou z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 300 tisíc Kč, což činí 70 % nákladů na realizaci projektu. Dnes jsme převzali 4 již zrestaurované objekty od restaurátorů – manželů Špatenkových z Vraclavi.

První dva objekty jsou z obce Verměřovice. Nejprve se budeme věnovat kříži před kostelem. Jeho původní stav je zachycen na první fotografii, následně jsou přiloženy fotografie aktuálního stavu – po restaurování objektu.

1
62

 

 

 

 

 

 

 

Druhým restaurovaným objektem v obci Verměřovice je centrální kříž na místním hřbitově. Původní stav je zachycen na první fotografii, následující fotografie jsou již z doby po restaurování.

125

 

 

 

 

 

 

 

Třetím restaurovaným objektem, který jsme dnes převzali, je pískovcový kříž s figurou Krista před kostelem v Jakubovicích. První fotografie zachycuje původní stav, následné aktuální.

124

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtým a pro dnešní den posledním restaurovaným objektem, který jsme převzali od restaurátorů, je centrální kříž na hřbitově v Horním Třešňovci. První fotografie zachycuje opět původní stav, následující stav po restaurování objektu. Děkujeme manželům Špatenkovým za dobře odvedenou restaurátorskou práci.

132

Komentáře jsou uzavřeny