Účast na jednání Zastupitelstva městysu Dolní Čermná

Zástupci našeho svazku se dnes v podvečer rovněž zúčastnili i zasedání zastupitelstva další členské obce. Tentokrát šlo o Zastupitelstvo městysu Dolní Čermná. Zastupitelům i přítomné veřejnosti bylo stejně tak, jako na všech ostatních jednáních zastupitelstva, představeno aktuální složení členské základny svazku, ale samozřejmě, a to především, i jeho činnost jak v letošním roce, tak i do budoucna. Přítomní byli informováni o přistoupení 4 nových obcí v období 1-4/2016 do svazku. K dnešnímu dni je svazek složen z 12 členských obcí. Dále byli informováni o tříletém projektu SMO ČR s názvem „Centra společných služeb“, do něhož jsme se zapojili od 1.7. letošního roku a v rámci něhož došlo k navýšení počtu zaměstnanců svazku. Neméně důležitými byly informace o poskytování odborného poradenství členským obcím, ale i o zrealizovaných i připravovaných projektech. Co se týče zrealizovaných projektů, jde především o projekt opravy drobných památek v letošním roce, projekt pasportů pozemních komunikací, průkazů energetické náročnosti budov, telekomunikačních služeb, svozu a likvidace SKO. V aktuální realizaci, popř. přípravě je projekt obnovy a rozvoje sběrné sítě, regionální učební pomůcky, optimalizace pojištění majetku obcí a odpovědnosti za škodu, opravy drobných památek v příštím roce, rekonstrukce veřejného osvětlení a projekt Centrálního sběrného dvora a sběrných míst na území mikroregionu. Děkujeme za příjemnou atmosféru i za konstruktivní dotazy ze strany zastupitelů.

img_4871img_4873

Komentáře jsou uzavřeny