Předseda svazku

Petr Helekal, starosta městyse Dolní Čermná

Předseda svazku je volen valnou hromadou z jeho členů. Předseda svazku je volen na dobu, která koresponduje s volebním obdobím do zastupitelstev obcí. Dosavadní předseda svazku vykonává v období od skončení volebního období do zastupitelstev obcí až do zvolení nového předsedy na první valné hromadě v následujícím volebním období pravomoci předsedy svazku v souladu s odst. 2. – 4. tohoto článku. Předseda svazku může být zvolen do funkce opakovaně.

Předseda svazku je oprávněn zastupovat svazek navenek samostatně při jednání s třetími osobami a připojovat svůj podpis k názvu svazku.

Oprávnění předsedy svazku jednat samostatně se vztahuje na veškeré obvyklé úkony s výjimkou opatření, která přesahují rámec obvyklého jednání, kdy je zapotřebí většinový souhlas valné hromady.

Valná hromada může předsedu svazku pověřit plněním některých úkolů a přidělit mu k tomu potřebné kompetence.

 

Komentáře jsou uzavřeny