Kulturní dědictví Severo-Lanškrounska

křížDobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko obdržel z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova dotaci na opravy drobných kulturních památek, nacházejících se na území členských obcí svazku, a to ve výši 70 % celkových nákladů, maximálně do výše 300 000 Kč.

Valná hromada svazku schválila finanční podporu restaurátorských prací na celkem 6 objektech, nacházejících se na území vybraných členských obcí – Dolní Čermná (Jakubovice – viz přiložené foto), Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Výprachtice a Verměřovice. Celkové náklady na restaurátorské práce činí částku 427 550 Kč, z čehož celkem 299 285 Kč činí dotace.  Zbylou část nákladů pokryjí příspěvky z rozpočtu výše uvedených obcí, zapojených do projektu. Vybrané památky budou zrestaurovány nejpozději do konce měsíce listopadu tohoto roku.

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny