Založení Centra společných služeb

CSSDobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko se zapojil do projektu Svazu města a obcí ČR s názvem „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, který je zaměřen na podporu vytváření a fungování Center společných služeb obcí (dále jen „CSS“).

CSS při Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko vzniklo k 1. 7. 2016 a obcím jsou jím poskytovány služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.

Bližší informace k projektu i k personálnímu obsazení CSS naleznete ZDE.

Komentáře jsou uzavřeny