Valná hromada svazku jednala 23. 6. 2016 v Petrovicích

Ve čtvrtek 23. června t.r. se konala již čtvrtá valná hromada našeho svazku, tentokrát v Petrovicích. Jako hosté se této valné hromady zúčastnili zástupci MAS ORLICKO, z.s. – ing. Ivana Vanická a ing. Lukáš Bednář, kteří starostům podali informace ke komunitně vedenému místnímu rozvoji (CLLD) a k opatřením MAS – IROP. Dalším programem valné hromady bylo Centrum společných služeb, což je projekt SMO ČR, do kterého se náš svazek zapojuje. Od 1.7. t.r. bude SMO ČR poskytovovat finanční příspěvky na provoz tohoto centra, díky nimž si mj. svazek může dovolit další 2 zaměstnance. Tento projekt všichni starostové našich členských obcí plně podporují a považují jej za smysluplný. V další části valné hromady se starostové zabývali odpadovým hospodářstvím obcí, opravami drobných památek v obcích, projektem spolupráce s MAS i vedlejším DSO „Regionální výuka“ a dále schvalovali rozšíření rozsahu smlouvy na zpracování průkazů energetické náročnosti budov. V závěru valné hromady představila manažerka svazku novelu zákona o obcích, která nabývá účinnosti od 1.7.2016. Usnesení valné hromady, přijaté v tento den, si můžete stáhnout ZDE.

IMG_2768 IMG_2769 IMG_2772 IMG_2773 IMG_3252

Komentáře jsou uzavřeny