Vzdělávací seminář pro obce, DSO a MAS v ORP Lanškroun

V úterý 21. června t.r. pořádal náš svazek vzdělávací seminář pro obce, svazky a místní akční skupiny, působící na území ORP Lanškroun. V dopoledním bloku semináře vystoupila manažerka svazku p. Lenka Bártlová, která přednesla úvod do zákona o zadávání veřejných zakázek, jež nabývá účinnosti dne 1.10.2016, a dále Mgr. Mojmír Myšák z Krajského úřadu Pardubického kraje, který pohovořil o kompetencích silničních správních úřadů. V odpoledním bloku představil ředitel sekce SFŽP Mgr. Martin Kubica Operační program životního prostředí a na závěr pohovořil projektový manažer MAS ORLICKO, z.s. ing. Tomáš Vacenovský o národních dotacích, které mohou využívat především obce. Účast starostů a zastupitelů na semináři byla hojná, za což ještě jednou děkujeme. Na přelomu září a října t.r. svazek plánuje další seminář, který bude tématicky navazovat. Budeme proto rádi, pokud se jej starostové i zastupitelé obcí ORP Lanškroun zúčastní minimálně v takovém počtu, jako tomu bylo nyní.

DSC_3694 DSC_3696 DSC_3697 DSC_3698 DSC_3699 DSC_3705 DSC_3715 DSC_3716 DSC_3726 DSC_3727 DSC_3729 DSC_3737 DSC_3750 DSC_3753 IMG_2764 IMG_2765 IMG_2767

Komentáře jsou uzavřeny