Jarmark řemesel a koníčků

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko Vás v rámci projektu česko-polské přeshraniční spolupráce „Žijeme aktivně vedle sebe v Euroregionu Glacensis“ zve na jarmark řemesel a koníčků, který se bude konat v sobotu 15. září 2018 v Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné

Komentáře jsou uzavřeny