Setkání se zástupci Gminy Dzierżoniów

V pondělí 17. července 2017 jsme se zúčastnili jednání v Polské republice se zástupci Gminy Dzierżoniów. Předmětem setkání byla mj. příprava projektu v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce našeho svazku a zmíněné gminy. Na realizaci projektu budou oba jeho účastníci, tedy i my, podávat žádost o dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Komentáře jsou uzavřeny