Tisková zpráva Pardubického kraje „Spolupráce mezi obcemi má smysl. Mikroregion Severo-Lanškrounsko je toho příkladem“

Dolní Čermná – Zadávání veřejných zakázek nebo třeba nakládání s bioodpady. Jsou věci, které řeší všechny obce, nehledě na to, jak jsou velké nebo kde leží. Pokud však na těchto věcech pracuje několik obcí společně, dají se tím ušetřit finanční prostředky i čas. A to je jedním z cílů Dobrovolného svazku obcí (DSO) Mikroregion Severo-Lanškrounsko, s jehož aktivitami se do Dolní Čermné přijel dnes seznámit hejtman Martin Netolický.

V Mikroregionu, který založilo v roce 2012 osm obcí, je jich dnes registrováno dvanáct se zhruba 8,5 tisíci obyvateli. Jeho cílem je efektivní spolupráce mezi členskými obcemi. „Rozumím tomu, že v řadě věcí selhává to, co bychom měli požadovat po větších sídelních celcích, jako jsou obce s rozšířenou působností, s pověřeným obecním úřadem či města. Ty sice mají vlastní úřední aparát, ale často je natolik zaměstnává vlastní samospráva, že nejsou schopny pomoc malým obcím, ať už v právních či ekonomických otázkách nebo ve věcech státní správy,“ řekl na jednání se starosty členských obcí Mikroregionu Martin Netolický. „Výstupem řady jiných mikroregionů není žádná aktivita směrem k vlastním členům. DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko je však v tomto případě vzorem, protože jeho členové si pomáhají ve věcech, které jsou zásadní,“ sdělil hejtman a dodal, že aktivity, které Mikroregion dělá, nejsou možná tak velké, ale o to jsou důležitější pro místní komunitu.

„V meziobecní spolupráci, jako jsou například společné nákupy či postupy, jsem viděl obrovský potenciál. Zeptali jsme se tedy starostů, jaké jsou jejich problémy, a začali je řešit,“ řekl předseda DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko a starosta městyse Dolní Čermná Petr Helekal, podle kterého malé obce mohou jen těžko samy zvládat všechny zákonné povinnosti. Dvanáct členských obcí tak nyní spolupracuje při řešení úkolů v oblasti odpadového hospodářství, životního prostředí nebo třeba dopravní obslužnosti. „Důležitá je spádovost obcí a především zájem spolupracovat,“ uvedla manažerka svazku Lenka Bártlová. Ta také řekla, že nutná je finanční spoluúčast obcí, pravidelná informovanost a naprostá transparentnost ve fungování svazku.

Na setkání se přítomní dotkli také tématu Místních akčních skupin (MAS), které jsou pro starosty obcí důležité při získávání finanční podpory z různých zdrojů. „Do budoucna plánujeme v rámci Programu obnovy venkova vyčlenit částku 400 tisíc korun pro každou z MASek v našem kraji. Finance by měly být využity na aktivity, které nelze v tomto programovém období hradit z jiných zdrojů přes národní Program rozvoje venkova. Jedná se například o úpravy veřejných prostranství, propagační tiskoviny a celou řadu dalších, na které se v minulosti mohlo čerpat ze všech regionálních operačních programů,“ uvedl již dříve hejtman Martin Netolický. „Jsem rád, že jsem viděl příkladnou ukázku toho, jak lze vést dobrovolný svazek obcí a poznal, že činnost svazků a MASek se nepřekrývá a tedy si ani nekonkuruje,“ uzavřel Martin Netolický.

Komentáře jsou uzavřeny