Pozvánka pro občany členských obcí na jednání VH svazku dne 25. 11. 2021

Vážená paní, vážený pane,

dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná

ve čtvrtek 25. listopadu 2021 od 9.00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu Cotkytle, čp. 3.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Předpis členských příspěvků MAS ORLICKO, z.s. za rok 2022
 3. Změna vedení účetnictví svazku od 1. 1. 2022
 4. Dílčí přezkoumání hospodaření svazku za rok 2021
 5. Rozpočtové opatření svazku č. 2/2021
 6. Návrh rozpočtu svazku na rok 2022
  1. Stanovení ročních odměn vedoucího zaměstnance
 7. Společné projekty svazku
  1. Ukončení doby udržitelnosti projektu „Centra společných služeb“
  1. Projekt s názvem „Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území“ (OLEK)
  1. Žádost o poskytnutí dotace z POV PK 2022
 8. Hospodářská činnost svazku
  1. Přehled projektů a VZ
  1. Přehled fakturace 2020/2021
  1. Vývoj cash flow 2021
 9. Různé
  1. Výbor dobrovolných svazků obcí při SMO ČR
  1. Odborné poradenství a GDPR ve školách, zřizovaných čl. obcemi
 10. Diskuse, závěr

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou      

   

Petr Helekal, předseda svazku

Mgr. Lenka Bártlová, manažerka svazku

Komentáře jsou uzavřeny