Centrum společných služeb a hospodářská činnost svazku

img_4557Vážení občané členských obcí svazku,

dovolte mi, abych vás jménem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko po čase opět pozdravila a informovala vás o činnosti svazku, ale i jeho dalším rozvoji.

Od 1. července letošního roku vzniklo prostřednictvím projektu Svazu měst a obcí České republiky při našem svazku tzv. Centrum společných služeb (dále také „CSS“). Díky tomuto projektu svazek získal na dobu tří let dotační prostředky na mzdy dvou zaměstnanců. Měl tedy možnost rozšířit jejich počet a poskytovat tak větší spektrum služeb obcím, které jsou jeho členy.  Od 1. srpna t.r. tedy svazek již zaměstnává celkem 3 zaměstnance – manažerku a dva specialisty pro rozvoj mikroregionu. Ti jsou denně k dispozici zejména starostům členských obcí svazku, dále také i zástupcům jimi zřizovaných základních a mateřských škol, a to v nejrůznějších oblastech, především pak v oblasti odborného či dotačního poradenství. Naši zaměstnanci jsou tu k dispozici ovšem i vám – občanům členských obcí, a to ve formě tzv. kontaktního centra. Jeho prostřednictvím máte například možnost obrátit se na svazek se svými podněty k dalšímu rozvoji našeho území. Kancelář CSS se nachází v sídle svazku na adrese Dolní Čermná čp. 76, v I. patře budovy Úřadu městyse Dolní Čermná, a to v jejím levém křídle. Provozní dobu centra naleznete ZDE.

img_4564Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko ovšem kromě zahájení činnosti Centra společných služeb, jehož služby jsou poskytovány bezúplatně, započal i se svou hospodářskou činností. Ta v tuto chvíli spočívá především v dotačním managementu, tzn. v poskytování dotačního poradenství, zpracování žádostí o dotaci, monitorovacích zpráv apod. Tyto služby již poskytuje nejen obcím a základním či mateřským školám, ale i neziskovým organizacím a živnostníkům či jiným drobným podnikatelům. Hospodářská činnost je svazkem poskytována již za úplatu a není omezena územím mikroregionu. Jejím cílem je zvýšení příjmů svazku, které budou následně užity ve prospěch členských obcí a jejich občanů. Předpokládáme rovněž, že díky příjmům z hospodářské činnosti bude možné po skončení výše uvedeného tříletého projektu Svazu měst a obcí udržet počet zaměstnanců a tedy i spektrum poskytovaných služeb obcím, školám, ale i vám občanům ve stejném rozsahu, jako je tomu dnes.

Věříme, že naše činnost přispěje i za vaší pomoci k rozvoji celého mikroregionu.

Těšíme se na setkání s vámi v našem centru společných služeb.

Mgr. Lenka Bártlová
manažerka svazku a CSS

Komentáře jsou uzavřeny