3. setkání starostů k projektu CSS a zasedání VH

Dnes se ve Společensko kulturním centru v Albrechticích konalo nejprve 3. setkání starostů k projektu Centra společných služeb (CSS) a poté náslovalo již pravidelné zasedání valné hromady svazku. Setkání starostů k projektu CSS navštívila i koordinátorka projektu ze SMO ČR p. Ivana Červinková, která pohovořila o vývoji projektu a mj. i poděkovala starostům a zaměstnancům našeho mikroregionu za jejich příkladnou práci na poli meziobecní spolupráce, čehož si samozřejmě velmi vážíme. Na setkání starostů k projektu CSS plynule navázalo zasedání valné hromady svazku, která se zabývala projednáním závěrečného účtu a účetní závěrky svazku za rok 2016, návrhem nových stanov, a dále projekty svazku a jeho hospodářskou činností. Valná hromada se dnes také zaobírala problematikou úrazového pojištění volených zástupců obcí a odpovědností za škodu, kterou odprezentovaly zástupkyně České pojišťovny.
Starostovi obce Albrechtice Ing. Jaroslavu Novákovi děkujeme za příjemné jednací prostory i občerstvení. Stejně tak jako jindy, i na dnešním setkání panovala přátelská atmosféra a probíhala konstruktivní diskuse, a to nejen nad tématy, které vyplývaly z programu jednání. Příští jednání valné hromady se bude konat v září letošního roku v obci Cotkytle. Těšíme se opět na setkání.

Komentáře jsou uzavřeny