Seminář ke střetu zájmů pro členské obce

Dnes jsme v zasedací místnosti Úřadu městyse Dolní Čermná uspořádali seminář ke střetu zájmů pro naše členské obce, a to konkrétně pro starosty a úředníky/zaměstnance obcí. S ohledem na poměrně rozsáhlou problematiku budeme pořádat pro naše obce ještě jeden seminář v měsíci říjnu, a to pro místostarosty a členy rady obcí. Ten bude již konkrétně zaměřen na postup podání oznámení do centrálního registru, spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR.
Semináře ke střetu zájmů realizujeme i externě. Čeká nás ještě Krnovsko, Jevíčsko, Mohelnicko, Tanvaldsko, Záhoran a Hranicko

Komentáře jsou uzavřeny