Přijmeme uklízečku kanceláří svazku

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko přijme uklízečku kanceláří svazku, které se nachází v budově ZŠ Dobrovského na adrese Dobrovského čp. 630, Lanškroun. Prostory k úklidu zahrnují kompletní mezonetový byt o velikosti 3+1, 2x sociální zařízení, úklidovou místnost a prostory schodiště a chodeb. Frekvence úklidu: 2x týdně (úterý, pátek) v odpoledních hodinách mimo pracovní dobu, 2x do roka sezónní úklid včetně mytí oken. Nástup možný IHNED.  Se zájemcem bude uzavřena dohoda o provedení práce. Zájemci se mohou hlásit na tel. č.: 733 714 700 nebo na e-mailu: dsomsl@dsomsl.cz.

Číst dále…

Hlasování formou per rollam – pasporty VO a pasporty hřbitovů

V období od 22. 7. 2019, 16.00 hod. do 23.7.2019, 12.00 hod. bude probíhat hlasování valné hromady svazku (zástupců členských obcí) o následujícím usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh smlouvy o dílo mezi svazkem jako objednatelem a DATA PROCON s.r.o. se sídlem Palackého třída 768/12, Brno, IČO: 25315056, jako dodavatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zpracování pasportu veřejného osvětlení pro 11 členských obcí Mikroregionu Severo-Lanškrounsko za vzájemně ujednanou cenu díla ve výši 239 800 Kč včetně DPH, a rozhodla její uzavření schválit. Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko pověřuje předsedu svazku k podpisu smlouvy o…

Číst dále…

Hlasování formou per rollam – plány rozvoje sportu

V pondělí 24.6.2019 bude v čase od 14.00 do 17.00 hod. probíhat hlasování valné hromady svazku (zástupců členských obcí svazku) formou per rollam o následujícím usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh smlouvy o dílo mezi svazkem jako objednatelem a Ing. Pavlem Kovaříkem se sídlem Obroková 283/23, Znojmo, IČO: 76233006, jako dodavatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zpracování plánů rozvoje sportu pro 12 členských obcí DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko za vzájemně ujednanou cenu díla ve výši 281 000 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko pověřuje předsedu svazku k podpisu smlouvy o dílo.“…

Číst dále…

Zveřejnění návrhu závěrečného účtu svazku za rok 2018

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Na úředních deskách členských obcí je zveřejněn v užším rozsahu. Úplné znění závěrečného účtu je zveřejněno na internetových stránkách svazku na následujícím odkazu: http://www.dsomsl.cz/download/navrh-zaverecneho-uctu-svazku-za-rok-2018/ Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně nejpozději do 7. 6. 2019 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání valné hromady svazku dne 14. 6. 2019.

Číst dále…

Pozvánka na 7. setkání starostů k projektu CSS

Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na 7. setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb, které se uskuteční v pátek 14. června 2019 od 9.00 hod. v Sokolovně v Horní Čermné, čp. 79 Program: Prezence účastníků Zpráva o činnosti CSS Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb u jednotlivých starostů Projednání případných návrhů na změny v činnostech zajišťovaných CSS Závěr Těšíme se na setkání s Vámi. S úctou Petr Helekal, v.r. předseda svazku   Originál pozvánky naleznete ZDE.

Číst dále…