Hlasování formou per rollam – příspěvek na veřejné sbírky obcí, zasažených tornádem dne 24.6.2021

Starostové členských obcí svazku hlasují od pondělí 12. 7. 2021, 15.00 hod. do úterý 13. 7. 2021, 15.00 hod. o následujícím usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala poskytnutí příspěvku na veřejné sbírky obcí zasažených živelní pohromou – tornádem dne 24. 6. 2021, osvědčené Krajským úřadem Jihomoravského kraje dle přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla o: poskytnutí finančního příspěvku na veřejnou sbírku obce Hrušky, IČO: 002 83 185, se sídlem Hrušky, U zbrojnice 100, jejímž účelem je humanitární pomoc při živelní pohromě, konané od 30.6.2021 po dobu neurčitou, ve výši 10 000 Kč na účet č. 123-4548350207/0100, poskytnutí finančního…

Číst dále…

Hlasování per rollam – Smlouva o vzájemné spolupráci se SMO ČR na projekt s názvem „Zefektivnění služeb VS v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území“

Starostové členských obcí svazku hlasují v pondělí 19. 4. 2021 v době od 9.30 hod. do 17.00 hod. o následujícím usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území“, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016674, mezi Svazem měst a obcí České republiky se sídlem 5. května 1640/65, Praha 4, PSČ 140 21, IČO: 63113074 a DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností SMO ČR a svazku v souvislosti s účastí svazku v uvedeném projektu tak, aby byl…

Číst dále…

Výběrové řízení na projektového manažera/projektovou manažerku

Místo práce:                              Kancelář zaměstnavatele na adrese Dobrovského čp. 630,  563 01 Lanškroun (samostatné prostory v budově ZŠ) Pracovní poměr:                      Na dobu neurčitou Pracovní úvazek:                     1,0 Předpokládaný nástup:          únor 2021 – duben 2021   Finanční ohodnocení:             Dohodou Kvalifikační předpoklady pro zaměstnance: vzdělání: VŠ nebo SŠ s maturitou výborné organizační schopnosti, komunikativní a prezentační dovednosti výborný slovní i písemný projev schopnost analytického a tvořivého myšlení, schopnost operativního řešení problémů a práce v týmu časová flexibilita, pečlivost, spolehlivost a samostatnost, ochota dále se vzdělávat aktivní řidič automobilu – řidičský průkaz B Více informací naleznete ve výzvě k podání přihlášek na níže uvedeném odkazu.

Číst dále…

Hlasování per rollam dne 22. 12. 2020

Starostové členských obcí hlasují v úterý 22. 12. 2020 v době od 11.15 hod. do 15.00 hod. formou per rollam o schválení následujících usnesení. Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhům usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.

Číst dále…

Zrušení jednání valné hromady svazku dne 22.12.2020

Vážená paní, vážený pane,oznamujeme Vám, že jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se mělo konat v úterý 22. prosince 2020 od 9.00 hodin ve společenském sále Kulturního domu v Žichlínku, čp. 63, se z epidemiologických důvodů ruší. O usneseních, která měla být valnou hromadou projednána na jejím veřejném jednání, bude hlasováno formou per rollam, o čemž budete informováni na těchto webových stránkách. Petr Helekal, v.r.předseda svazku Mgr. Lenka Bártlová, v.r.manažerka svazku Oficiální zrušení jednání VH naleznete ZDE.

Číst dále…

Pozvánka pro občany členských obcí na jednání VH svazku dne 22. 12. 2020

Vážená paní, vážený pane, dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná v úterý 22. prosince 2020 od 9.00 hodin ve společenském sále Kulturního domu v Žichlínku, čp. 63. Program: Zahájení, schválení programu Členské příspěvky svazku s účinností od r. 2021 Členské příspěvky MAS ORLICKO, z.s. za rok 2021 Rozpočtové opatření svazku č. 5/2020 Rozpočet svazku na rok 2021 Stanovení ročních odměn vedoucího zaměstnance Personální obsazení svazku od 1. 1. 2021 Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice s názvem „Projektový manažer/projektová manažerka“ Dílčí přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020 Informace MAS ORLICKO, z.s. a MAS Lanškrounsko,…

Číst dále…