Pozvánka na 9. setkání starostů v projektu CSS

Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na 9. setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb, které se uskuteční v pátek 12. června 2020 od 9.00 hod. na sále Společensko-kulturního centra v Albrechticích, čp. 94. Program: Prezence účastníků Představení nového pracovníka CSS Představení činnosti CSS v rámci 2. prodloužení projektu CSS Zpráva o činnosti CSS Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb u jednotlivých starostů Projednání případných návrhů na změny v činnostech zajišťovaných CSS Závěr Těšíme se na setkání s Vámi. Petr Helekal, předseda svazku Mgr. Lenka Bártlová,…

Číst dále…

Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2019

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2019. Na úředních deskách členských obcí je zveřejněn v užším rozsahu. Úplné znění závěrečného účtu je zveřejněno na těchto internetových stránkách na následujícím odkazu: https://www.dsomsl.cz/download/navrh-zaverecneho-uctu-svazku-za-rok-2019/ Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně nejpozději do 5. 6. 2020 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání valné hromady svazku dne 12. 6. 2020.  

Číst dále…

Hlasování formou per rollam – rozpočtové opatření svazku č. 1/2020

Starostové členských obcí hlasují formou per rollam o schválení rozpočtového opatření svazku č. 1/2020. Jeho podobu naleznete ZDE. Hlasování proběhne v pondělí 27. dubna 2020 v době od 7.00 hod. do 13.00 hod. Návrh usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje rozpočtové opatření svazku č. 1/2020, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.“ Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: PRO: 14 ZDRŽEL SE: 0 PROTI: 0 Usnesení bylo přijato.  

Číst dále…

Hlasování formou per rollam – Strategický plán rozvoje svazku na roky 2020-2026

Starostové členských obcí hlasují formou per rollam o schválení Strategického plánu rozvoje Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko na roky 2020-2026. Jeho podobu naleznete ZDE. Hlasování proběhne ve čtvrtek 2. 4. 2020 v době od 9.00 hod. do 15.00 hod. Návrh usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje Strategický plán rozvoje Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko na období let 2020-2026, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.“ Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: PRO: 14 ZDRŽEL SE: 0 PROTI: 0 Usnesení bylo přijato.  

Číst dále…

Zpráva o realizaci projektu OPZ za období od 1.10.2019 do 31.3.2020

Jak jsme Vás již informovali, v rámci Operačního programu Zaměstnanost uspěl Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko s dotačním projektem „Zlepšení strategického plánování a profesionalizace veřejné správy v DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko“ (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007447). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu. Zprávu o realizaci tohoto projektu v aktuálním období naleznete ZDE.

Číst dále…

Hlasování formou per rollam – dodatek č. 5 ke smlouvě se SMO – druhé prodloužení projektu CSS

Starostové členských obcí hlasují formou per rollam o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o vzájemné spolupráci mezi SMO a svazkem. Dodatek se týká již druhého prodloužení projektu CSS. První prodloužení bylo na dobu od 1.7. do 31.12.2019. Toto prodloužení se týká období od 1.3. do 31.12.2020. Stejně tak jako všechny ostatní svazky, i my se do projektu zapojíme až od 1. dubna 2020. Hlasování proběhne v pondělí 23. března 2020 v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. Návrh usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 5 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování…

Číst dále…