Přijmeme uklízečku kanceláří svazku

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko přijme uklízečku kanceláří svazku, které se nachází v budově ZŠ Dobrovského na adrese Dobrovského čp. 630, Lanškroun. Prostory k úklidu zahrnují kompletní mezonetový byt o velikosti 3+1, 2x sociální zařízení, úklidovou místnost a prostory schodiště a chodeb. Frekvence úklidu: 2x týdně (úterý, pátek) v odpoledních hodinách mimo pracovní dobu, 2x do roka sezónní úklid včetně mytí oken. Nástup možný IHNED.  Se zájemcem bude uzavřena dohoda o provedení práce. Zájemci se mohou hlásit na tel. č.: 733 714 700 nebo na e-mailu: dsomsl@dsomsl.cz.

Číst dále…

Hlasování formou per rollam – pasporty VO a pasporty hřbitovů

V období od 22. 7. 2019, 16.00 hod. do 23.7.2019, 12.00 hod. bude probíhat hlasování valné hromady svazku (zástupců členských obcí) o následujícím usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh smlouvy o dílo mezi svazkem jako objednatelem a DATA PROCON s.r.o. se sídlem Palackého třída 768/12, Brno, IČO: 25315056, jako dodavatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zpracování pasportu veřejného osvětlení pro 11 členských obcí Mikroregionu Severo-Lanškrounsko za vzájemně ujednanou cenu díla ve výši 239 800 Kč včetně DPH, a rozhodla její uzavření schválit. Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko pověřuje předsedu svazku k podpisu smlouvy o…

Číst dále…

Hlasování formou per rollam – plány rozvoje sportu

V pondělí 24.6.2019 bude v čase od 14.00 do 17.00 hod. probíhat hlasování valné hromady svazku (zástupců členských obcí svazku) formou per rollam o následujícím usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh smlouvy o dílo mezi svazkem jako objednatelem a Ing. Pavlem Kovaříkem se sídlem Obroková 283/23, Znojmo, IČO: 76233006, jako dodavatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je zpracování plánů rozvoje sportu pro 12 členských obcí DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko za vzájemně ujednanou cenu díla ve výši 281 000 Kč, a rozhodla její uzavření schválit. Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko pověřuje předsedu svazku k podpisu smlouvy o dílo.“…

Číst dále…

Zveřejnění návrhu závěrečného účtu svazku za rok 2018

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Na úředních deskách členských obcí je zveřejněn v užším rozsahu. Úplné znění závěrečného účtu je zveřejněno na internetových stránkách svazku na následujícím odkazu: http://www.dsomsl.cz/download/navrh-zaverecneho-uctu-svazku-za-rok-2018/ Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně nejpozději do 7. 6. 2019 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání valné hromady svazku dne 14. 6. 2019.

Číst dále…