Hlasování per rollam – Rozpočtové opatření svazku č. 2/2022

Starostové členských obcí hlasují v pondělí 12. 9. 2022 v době od 7.00 hod. do 15.00 hod. formou per rollam o schválení rozpočtového opatření svazku č. 2/2022. Návrh usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje rozpočtové opatření svazku č. 2/2022, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.“ Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:PRO: 14ZDRŽEL SE: 0PROTI: 0 Hlasování se zúčastnily všechny členské obce.

Číst dále…

Pozvánka na jednání VH dne 23. 6. 2022

Vážení občané členských obcí svazku, dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná ve čtvrtek 23. června 2022 od 9.00 hodin v Kulturním domě v Petrovicích, čp. 80. Program: Zahájení, schválení programu Aktuální informace o činnosti MAS ORLICKO, z.s. Vedení účetnictví svazku Závěrečný účet svazku za rok 2021 Rozpočtové opatření svazku č. 1/2022 Spolupráce s Policií ČR, OO, Lanškroun Společné projekty svazku Projekt s názvem „Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území“ (OLEK) POV PK 2022 – Poskytování odborného poradenství členským obcím Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko v roce 2022 Hospodářská činnost…

Číst dále…

Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2021

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2021. Na úředních deskách členských obcí je zveřejněn v užším rozsahu. Úplné znění závěrečného účtu je zveřejněno na těchto internetových stránkách na následujícím odkazu: https://www.dsomsl.cz/download/navrh-zaverecneho-uctu-svazku-za-rok-2021/ Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně nejpozději do 16. 6. 2022 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání valné hromady svazku dne 23. 6. 2022.

Číst dále…

Pozvánka pro občany členských obcí na jednání VH svazku dne 25. 3. 2022

Vážená paní, vážený pane, dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná v pátek 25. března 2022 od 9.00 hodin v kanceláři svazku, Dobrovského čp. 630, Lanškroun. Program: Zahájení, schválení programu Volba členů kontrolní komise svazku Společné projekty svazku Projekt s názvem „Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území“ (OLEK) Odpadové hospodářství ve vybraných obcích Kamerové systémy v obcích Hospodářská činnost svazku Přehled projektů a VZ Přehled fakturace 2020/2021 Vývoj cash flow 2022 Různé Diskuse, závěr Těšíme se na setkání s Vámi. S úctou           Petr Helekal, předseda svazku Mgr. Lenka Bártlová,…

Číst dále…

Hlasování formou per rollam – POMOC UKRAJINĚ (Velký Berezný)

Starostové členských obcí svazku hlasují ve středu 2. 3. 2022 od 7.00 hod. do 17.00 hod. téhož dne o následujícím usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala poskytnutí konkrétní cílené pomoci sídlu městského typu – Velký Berezný, ležící v ukrajinské Zakarpatské oblasti – jež prostřednictvím své partnerské obce (městys Dolní Čermná) požádalo o materiální pomoc (včetně zdravotnických potřeb) na zmírnění důsledků války, kterou Rusko vede aktuálně proti Ukrajině. Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje poskytnutí finanční částky ve výši 20 000 Kč na transparentní účet č. SK04 0200 0000 0045 6926 6258 s názvem „HUMANITARNÁ POMOC PRE UKRAJINU – Obec Liptovská Teplička“, zřízený…

Číst dále…

Hlasování formou per rollam – dodatek č. 1 k podnájemní smlouvě

Starostové členských obcí svazku hlasují v pátek 18. 2. 2022 od 7.00 hod. do 12.00 hod. téhož dne o následujícím usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 1 k podnájemní smlouvě na podnájem bývalého bytu školníka v budově pronajímatele, mezi Základní školou Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí, jako pronajímatelem, a svazkem, jako podnájemcem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je zvýšení měsíčního nájemného za užívání předmětu nájmu,  a rozhodla jeho uzavření schválit. Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko pověřuje předsedu svazku k jeho podpisu.“ Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k…

Číst dále…