Jednání VH svazku dne 1. 3. 2019

Vážení občané členských obcí svazku, dovolte nám pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná v pátek 1. března 2019 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bystřec. Více informací naleznete v pozvánce zveřejněné ZDE.

Číst dále…

Návrh rozpočtu svazku na rok 2019

Ve složce „Dokumenty“ na tomto webu byl zveřejněn návrh rozpočtu svazku na rok 2019. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě do 28. 2. 2019 na adrese svazku nebo ústně při jeho projednávání na jednání valné hromady svazku, které se bude konat dne 1. 3. 2019 na Obecním úřadu v Bystřeci. Pozvánka na zasedání valné hromady bude zveřejněna nejpozději týden před jeho konáním.

Číst dále…

IV. reprezentační ples Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko

V pátek 29. března 2019 pořádáme již tradičně na sále Kulturního domu ve Verměřovicích IV. reprezentační ples. Ples bude opět velmi zajímavý, těšit se můžete na skvělého moderátora Ondru Pokorného, výbornou taneční skupinu Song a na skvělý doprovodný program v podání akrobaticko-tanečního uskupení VERTIGO z Bratislavy. Soutěž o zajímavé ceny rozhodně nebude chybět.. 🙂 Také se těšíte, jako my? 🤩🥳

Číst dále…

Hlasování per rollam

V pondělí 14.1.2019 bude v čase od 13.30 do 16.30 hod. probíhat hlasování valné hromady svazku (zástupců členských obcí svazku) formou per rollam o následujícím usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje rozpočtové opatření svazku č. 3/2018, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.“ Návrh rozpočtového opatření svazku č. 3/2018 ke stažení ZDE. Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: O návrhu usnesení hlasovali všichni zúčastnění PRO (hlasovalo 9 zástupců členských obcí). Usnesení bylo schváleno pod č. VH/14/01/2019. Schválené rozpočtové opatření a usnesení VH naleznete ZDE.

Číst dále…

Starostové a místostarostové členských obcí svazku

V pondělí 5.11.2018 proběhlo poslední ustavující zasedání v členské obci našeho svazku. Na nové volební období 2018-2022 byly novými zastupitelstvy členských obcí svazku zvoleni níže uvedení starostové a místostarostové. Přejeme jim mnoho úspěchů v řízení obce a těšíme se na pokračování dosavadní výborné meziobecní spolupráce.

Číst dále…