Hlasování formou per rollam – rozpočtové opatření svazku č. 1/2020

Starostové členských obcí hlasují formou per rollam o schválení rozpočtového opatření svazku č. 1/2020. Jeho podobu naleznete ZDE. Hlasování proběhne v pondělí 27. dubna 2020 v době od 7.00 hod. do 13.00 hod. Návrh usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje rozpočtové opatření svazku č. 1/2020, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.“ Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: PRO: 14 ZDRŽEL SE: 0 PROTI: 0 Usnesení bylo přijato.  

Číst dále…

Hlasování formou per rollam – Strategický plán rozvoje svazku na roky 2020-2026

Starostové členských obcí hlasují formou per rollam o schválení Strategického plánu rozvoje Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko na roky 2020-2026. Jeho podobu naleznete ZDE. Hlasování proběhne ve čtvrtek 2. 4. 2020 v době od 9.00 hod. do 15.00 hod. Návrh usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje Strategický plán rozvoje Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko na období let 2020-2026, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.“ Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: PRO: 14 ZDRŽEL SE: 0 PROTI: 0 Usnesení bylo přijato.  

Číst dále…

Zpráva o realizaci projektu OPZ za období od 1.10.2019 do 31.3.2020

Jak jsme Vás již informovali, v rámci Operačního programu Zaměstnanost uspěl Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko s dotačním projektem „Zlepšení strategického plánování a profesionalizace veřejné správy v DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko“ (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007447). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu. Zprávu o realizaci tohoto projektu v aktuálním období naleznete ZDE.

Číst dále…

Hlasování formou per rollam – dodatek č. 5 ke smlouvě se SMO – druhé prodloužení projektu CSS

Starostové členských obcí hlasují formou per rollam o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o vzájemné spolupráci mezi SMO a svazkem. Dodatek se týká již druhého prodloužení projektu CSS. První prodloužení bylo na dobu od 1.7. do 31.12.2019. Toto prodloužení se týká období od 1.3. do 31.12.2020. Stejně tak jako všechny ostatní svazky, i my se do projektu zapojíme až od 1. dubna 2020. Hlasování proběhne v pondělí 23. března 2020 v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. Návrh usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 5 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování…

Číst dále…

Pozvánka na jednání VH svazku dne 28. 2. 2020

Vážení občané členských obcí svazku, dovolte nám pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná v pátek 28. února 2020 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bystřec, čp. 182. Program: Zahájení, schválení programu Projekt společného IT pro členské obce a jimi zřízené organizace Rozpočet svazku na rok 2020 Střednědobý výhled rozpočtu svazku na roky 2020 – 2023 Strategický plán rozvoje DSO MSL na roky 2020 – 2025 Určení zástupce svazku v MAS ORLICKO, z.s. Společné projekty svazku Strategické plánování a profesionalizace VS v DSO MSL Reprezentační ples DSO MSL Projekty, do nichž je svazek zapojen…

Číst dále…

Hlasování formou per rollam – uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.7.2019 – pasporty hřbitova

Starostové členských obcí hlasují formou per rollam o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.7.2019. Smlouva o dílo se týká zpracování pasportů hřbitova pro vybrané členské obce. Hlasování proběhne dnes, tj. 19. 2. 2019 od 8.00 hod. do 15.00 hod. Návrh usnesení: Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.7.2019 mezi svazkem jako objednatelem a MDP GEO, s.r.o. se sídlem Masarykova 202, Luhačovice, IČO: 25588303, jako dodavatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna doby plnění a předání díla, uvedené v čl. II Smlouvy,…

Číst dále…