Návrh rozpočtu svazku na rok 2024

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2024.

Připomínky k tomuto dokumentu mohou občané členských obcí svazku uplatnit písemně na adrese kanceláře svazku nebo e-mailem nejpozději do 11. 12. 2023, popř. osobně při jeho projednávání na valné hromadě svazku dne 14. 12. 2023 v Country Steak Restaurant Albrechtice. Bližší informace k valné hromadě budou zveřejněny na webových stránkách svazku www.dsomsl.cz nejpozději dne 7. 12. 2023.

Komentáře jsou uzavřeny