Hlasování per rollam – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve vyhlášených VŘ na zavedení energetického managementu

Starostové členských obcí hlasují ve středu 31.05.2023 v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod. o výběru nejvhodnější nabídky ve vyhlášených výběrových řízeních s názvy „Zavedení energetického managementu v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko – skupina A“, „Zavedení energetického managementu v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko – skupina B“ a „Zavedení energetického managementu v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko – skupina C“.

Návrh usnesení č. VH/31/05/2023:

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zavedení energetického managementu v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko – skupina A“, seznámila se s protokolem o otevírání obálek a protokolem o posouzení a hodnocení nabídek a na základě výsledku hodnocení, provedeného hodnotící komisí, rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky dle přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zavedení energetického managementu v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko – skupina B“, seznámila se s protokolem o otevírání obálek a protokolem o posouzení a hodnocení nabídek a na základě výsledku hodnocení, provedeného hodnotící komisí, rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky dle přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zavedení energetického managementu v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko – skupina C“, seznámila se s protokolem o otevírání obálek a protokolem o posouzení a hodnocení nabídek a na základě výsledku hodnocení, provedeného hodnotící komisí, rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky dle přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko ukládá manažerce svazku sdělit účastníkům výše uvedených výběrových řízení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a pověřuje předsedu svazku k podpisu smluv o vzájemné spolupráci s jejich vítězem.

Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Horní Heřmanice)

Usnesení bylo schváleno.

Hlasování se zúčastnilo všech 13 členských obcí.

Komentáře jsou uzavřeny