Zveřejnění návrhu závěrečného účtu svazku za rok 2022

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2022 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Na úředních deskách členských obcí je zveřejněn v užším rozsahu. Úplné znění závěrečného účtu je zveřejněno na internetových stránkách svazku na odkazu:

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně nejpozději do 16. 6. 2023 nebo e-mailem při jeho schvalování valnou hromadou svazku formou per-rollam dne 19. 6. 2023. Bližší informace budou v tento den zveřejněny na www.dsomsl.cz.             

Petr Helekal, v.r.
předseda svazku

Komentáře jsou uzavřeny