DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ od 1. 1. 2017

Finanční správa upozorňuje poplatníky, u kterých došlo v r. 2016 ke změnám okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitých věcí nebo ke změně poplatníka daně z nemovitých věcí (např.: nákup, prodej, dar, dědictví, výstavba, přístavba, kolaudace, změna užívání, digitalizace území, pozemkové úpravy, převody bytů do os. vlastnictví atd.), že mají dle § 13a zákona č. 338/1992 Sb. povinnost podat daňové přiznání do 31. 1. 2017.

Finanční správa dále nabízí od r. 2017 možnost zaslat údaje pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem (namísto dosavadní složenky), dále je možné placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.

Bližší informace je možné získat na www.financnisprava.cz.

FS

Komentáře jsou uzavřeny