Dotace 450 tisíc Kč na restaurování drobných sakrálních staveb

Stejně jako v loňském roce, i letos bude moci svazek ve spolupráci s vybranými členskými obcemi restaurovat drobné sakrální stavby na území mikroregionu. Na letošní rok se rovněž podařilo získat dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, Programu obnovy venkova, tentokrát ve výši 450 tisíc Kč. Tato částka bude činit 70 % celkových nákladů. Na dofinancování se budou podílet členské obce, na jejichž území restaurované památky stojí. Z výše poskytnuté dotace máme samozřejmě radost, a proto nezbývá, než poděkovat zastupitelům Pardubického kraje za jejich rozhodnutí.

Připomeňme si ještě krátce křížky, zrestaurované v loňském roce v obcích Horní Třešňovec, Verměřovice, Výprachtice, Horní Heřmanice a Dolní Čermná.

Komentáře jsou uzavřeny