Hlasování formou per rollam – dovybavení kanceláří svazku

Starostové členských obcí hlasují formou per rollam o dovybavení kanceláří svazku na adrese Dobrovského čp. 630, Lanškroun.

Hlasování proběhne dnes, tj. 21.8.2019 v době od 11.30 do 17.00 hod.

Návrh usnesení:

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala dovybavení kanceláří svazku, konkrétně podesty před kanceláří manažerky, nábytkem dle grafického zpracování a cenové nabídky, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla pořízení předmětného nábytku schválit.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko pověřuje manažerku svazku zajištěním objednávky a dodání předmětného nábytku.

Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.


VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
PRO: 9
ZDRŽEL SE: 0
PROTI: 0

Usnesení bylo přijato.

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny