Hlasování per rollam dne 22. 12. 2020

Starostové členských obcí hlasují v úterý 22. 12. 2020 v době od 11.15 hod. do 15.00 hod. formou per rollam o schválení následujících usnesení.

Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhům usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.

Komentáře jsou uzavřeny