Hlasování per rollam

V pondělí 14.1.2019 bude v čase od 13.30 do 16.30 hod. probíhat hlasování valné hromady svazku (zástupců členských obcí svazku) formou per rollam o následujícím usnesení:

„Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje rozpočtové opatření svazku č. 3/2018, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.“

Návrh rozpočtového opatření svazku č. 3/2018 ke stažení ZDE.

Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.


VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:

O návrhu usnesení hlasovali všichni zúčastnění PRO (hlasovalo 9 zástupců členských obcí).

Usnesení bylo schváleno pod č. VH/14/01/2019. Schválené rozpočtové opatření a usnesení VH naleznete ZDE.

Komentáře jsou uzavřeny