Jednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k problematice střetu zájmů

V úterý 27. února 2018 jsme se v odpoledních hodinách zúčastnili jednání Pracovní skupiny pro posouzení legislativy v otázkách protikorupčních opatření, svolané předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Radkem Vondráčkem. Jednání se týkalo zákona o střetu zájmů a Centrálního registru oznámení. Napříč politickými stranami se hledal kompromisní návrh novely zákona, který bude dnes předložen k projednání PS a který oproti stávajícímu stavu ochrání majetek veřejných funkcionářů obcí a měst a současně již nebude bezprostředně ohrožovat fungování těchto samospráv. S nalezeným kompromisním řešením, které získalo podporu všech přítomných, jsme spokojeni. Nyní je již vše v rukou poslanců.

Komentáře jsou uzavřeny