Jednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ke změně zákona o střetu zájmů

V úterý 9. ledna 2018 se zástupci našeho svazku zúčastnili dvou jednání ohledně novely zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Obě proběhla v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Konkrétně šlo o:

  1. užší jednání Mgr. Marka Výborného – předkladatele jedné z novel zákona o střetu zájmů, zástupců našeho svazku (manažerky Mgr. Lenky Bártlové a předsedy Petra Helekala) a zástupce Asociace krajů ČR (hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického) se zástupci Rekonstrukce státu ohledně jejich postoje k předkládané novele zákona,
  2. jednání u pracovního kulatého stolu, kterého se mj. zúčastnili zástupci Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, SMO a SMS ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR i neziskových organizací, jako je například Rekonstrukce státu, Oživení apod., které se zabývalo změnou zákona o střetu zájmů.

V tuto chvíli jsou podané celkem dva poslanecké návrhy novely zákona o střetu zájmů:

  1. návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jana Bartoška a dalších (KDÚ-ČSL), který navrhuje z povinnosti podávat oznámení o majetku a dále oznámení o příjmech a závazcích vyjmout neuvolněné veřejné funkcionáře (starosta, místostarosta, člen rady),
  2. návrh poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana a dalších (STAN), který navrhuje změnit nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů – politiků tak, aby to bylo možné pouze na základě individualizované žádosti.

Každý z návrhů tedy vždy částečně vychází z požadavků, které náš svazek zakomponoval do Prohlášení zástupců obcí a svazků obcí, k němuž se k dnešnímu dni připojilo celkem 2 475 obcí, městysů, měst, statutárních měst i městských částí Prahy.

Výsledkem prvního – užšího jednání se zástupci Rekonstrukce státu byl po stručném vysvětlení důvodů, proč je třeba zákon změnit, postoj jejich zástupců takový, že rozhodně není jejich cílem způsobit likvidaci obcí s tím, že jsou ochotni o změně jednat. Důvody, které jim byly vysvětleny, v podstatě chápali.

Druhé jednání – jednání u pracovního kulatého stolu – trvalo téměř 3 hodiny. V úvodu osvětlil svůj návrh novely zákona Mgr. Marek Výborný. Sdělil, že tento návrh má nejširší podporu napříč politickými stranami. Původních návrhů bylo mnohem více a byly mnohem razantnější, nicméně nebyly podpořeny ze strany ostatních politických stran a nemá tedy smysl je jako novely předkládat. Následně vystoupil ing. Petr Šilar, senátor za KDÚ-ČSL, který sdělil kladný postoj senátorů k navrhované novele. Poté zástupci našeho svazku (manažerka Mgr. Lenka Bártlová a předseda Petr Helekal) odprezentovali jednak stávající legislativní požadavky na komunální politiky z hlediska zákona o střetu zájmů, ale také aktuální dopady zákona v praxi. K věci se následně vyjadřovali přítomní starostové, místostarostové, radní obcí a měst, zástupci přítomných organizací, ale i Ministerstva spravedlnosti ČR.

Obecně lze k proběhlému jednání říci, že hlasy přítomných starostů, místostarostů, radních byly obdobné a volaly po změně zákona. Ministerstvo spravedlnosti ČR ovšem zcela tento názor nesdílelo. Některé naše argumenty byly uznány (jako např. nesmyslné uvádění údajů o nemovitých věcech, když stát již tyto údaje má a eviduje v KN), jiné – zásadní ovšem již ne tak docela.

Oba návrhy novel jsou navrženy k projednání v tzv. devadesátkovém režimu, tzn. podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (vyslovení souhlasu se zákonem hned v prvním čtení), nicméně tento režim nelze použít v případě, že proti tomu vznesou námitku nejméně 2 poslanecké kluby nebo 50 poslanců.

Oba výše uvedené návrhy novel zákona o střetu zájmů dnes, tj. 10.1.2018, projednala vláda se zamítavým stanoviskem. Zamítavé stanovisko vládě doporučilo jak Ministerstvo spravedlnosti, tak i Ministerstvo vnitra ČR. Nyní bude návrh předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Od prosince 2017 jednáme se zástupci SMO ČR a SMS ČR o předání Prohlášení zástupců obcí a DSO, iniciovaného naším svazkem, ke kterému se připojilo již 2475 obcí a měst. Vzhledem k výše uvedenému zamítavému stanovisku vlády bychom proto chtěli prohlášení předat přímo do rukou premiéra České republiky ještě před projednáním návrhů v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Věřme, že se podaří prosadit alespoň částečně změnu zákona, kterou požadujeme v našem prohlášení.

Foto: Dominik Barták

Komentáře jsou uzavřeny