Jednání valné hromady svazku dne 16. 2. 2018

Vážení občané členských obcí svazku,

dovolte nám pozvat vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná

dne 16. února 2018 od 9.00 hodin v Kulturním domě v Petrovicích, čp. 80

Program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“
 3. Personální zajištění chodu svazku
 4. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“
 5. Nové stanovy svazku
 6. Společné projekty svazku
 7. Hospodářská činnost svazku
 8. Zákon o střetu zájmů
 9. Meziobecní spolupráce (legislativní PS, CKP, příprava jednání s vedením PK)
 10. Reprezentační ples DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko
 11. Různé
 12. Diskuse, závěr

Těšíme se na setkání s vámi.

Kompletní pozvánku naleznete ZDE.

Komentáře jsou uzavřeny