Krajský seminář SMS ČR Libereckého kraje

V pátek 24. 11. 2017 se konal v malé obci Zlatá Olešnice Krajský seminář SMS ČR Libereckého kraje, kde jsme opět přednášeli o střetu zájmů. I na tomto semináři byli naši posluchači pozorní a diskuse i dotazy konstruktivní. Stejně tak jako v jiných krajích, i zde se starostové i místostarostové vyjadřovali ve vztahu k zákonu o střetu zájmů velmi negativně. Věřme proto, že se podaří prosadit jeho změnu v co nejbližší době.

Komentáře jsou uzavřeny