Napětí kolem majetkových přiznání veřejných funkcionářů stoupá

Ve včerejších večerních zprávách na TV Prima byla odvysílána další reportáž k povinnostem veřejných funkcionářů, které jim vyplývají ze zákona o střetu zájmů. Tentokrát je reportáž zaměřena na skutečnost, že oznámení veřejných funkcionářů – politiků, která jsou evidována v tzv. centrálním registru oznámení, jsou veřejně přístupná komukoliv bez jakýchkoliv přístupových údajů. Vzhledem k tomu, že veřejní funkcionáři jsou ve svých oznámeních, které podávají do 30.11.2017, mimo jiné povinni uvést veškerý svůj nemovitý majetek, cenné papíry a podíly v obchodních korporacích (bez ohledu na hodnotu) a dále jiný movitý majetek, jehož hodnota v jednotlivém případě přesahuje částku 500 tis. Kč (zde je v reportáži uvedeno mylně 250 tis. Kč), stane se tak z centrálního registru oznámení v podstatě výkladní skříň pro případné zloděje. Na tento problém upozorňuje náš svazek již ve svém prohlášení, ke kterému se k dnešnímu dni připojilo již více jak 1900 obcí a měst z celé republiky.

Na reportáž se můžete podívat zde: http://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/25-11-2017-zpravy-napeti-kolem-majetkovych-priznani-verejnych-funkcionaru-stoupa

Komentáře jsou uzavřeny