Návrh rozpočtu svazku na rok 2018

Ve složce „Dokumenty“ na tomto webu byl zveřejněn návrh rozpočtu svazku na rok 2018.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě do 19. 4. 2018 nebo ústně při jeho projednávání na jednání valné hromady svazku, které se bude konat dne 20.4.2018. Pozvánka na zasedání valné hromady bude zveřejněna nejpozději týden před jeho konáním.

 

 

Komentáře jsou uzavřeny