Návrh rozpočtu svazku na rok 2019

Ve složce „Dokumenty“ na tomto webu byl zveřejněn návrh rozpočtu svazku na rok 2019.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě do 28. 2. 2019 na adrese svazku nebo ústně při jeho projednávání na jednání valné hromady svazku, které se bude konat dne 1. 3. 2019 na Obecním úřadu v Bystřeci. Pozvánka na zasedání valné hromady bude zveřejněna nejpozději týden před jeho konáním.

Komentáře jsou uzavřeny