Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2016

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Na úředních deskách členských obcí je zveřejněn v užším rozsahu. Úplné znění závěrečného účtu je zveřejněno na internetových stránkách svazku ZDE.

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně nejpozději do 12. 6. 2017 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání valné hromady svazku dne 15. 6. 2017.

Komentáře jsou uzavřeny