Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2021

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2021.

Na úředních deskách členských obcí je zveřejněn v užším rozsahu. Úplné znění závěrečného účtu je zveřejněno na těchto internetových stránkách na následujícím odkazu: https://www.dsomsl.cz/download/navrh-zaverecneho-uctu-svazku-za-rok-2021/

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně nejpozději do 16. 6. 2022 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání valné hromady svazku dne 23. 6. 2022.

Komentáře jsou uzavřeny