Pozvánka na jednání valné hromady svazku dne 16.11.2018

Vážení občané členských obcí svazku,

dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná

v pátek 16. listopadu 2018 od 10.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Dolní Čermná, čp. 76

Program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Představení zástupců členských obcí svazku po komunálních volbách 2018
 3. Představení zaměstnanců svazku
 4. Volba orgánů svazku
  • Určení způsobu volby
  • Volba předsedy svazku
  • Volba místopředsedy svazku
  • Odvolání a volba členů kontrolní komise
 5. Přezkoumání hospodaření svazku za rok 2018
 6. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
 7. Žádost o poskytnutí finančního daru (MAS ORLICKO, z.s.)
 8. Společné projekty svazku
 9. Hospodářská činnost svazku
 10. Kulturní akce svazku
 11. Informace MAS ORLICKO, z.s.
 12. Celodenní setkání zastupitelů členských obcí svazku dne 28.11.2018
 13. Různé
 14. Diskuse, závěr

Těšíme se na setkání s Vámi.

Petr Helekal, předseda svazku

Oficiální pozvánku na jednání valné hromady naleznete ZDE.

Komentáře jsou uzavřeny